• BIST 79.398
  • Altın 125,520
  • Dolar 3,0865
  • Euro 3,3676
  • Gaziantep : 4 °C
  • Adana : 12 °C
  • Ankara : 3 °C
  • İstanbul : 15 °C
  • İzmir : 12 °C

AKP BOĞAZI PARSEL PARSEL SATIYOR!

AKP BOĞAZI PARSEL PARSEL SATIYOR!
AKP’li Üsküdar Belediyesi, sahiplerinin park ya­pıl­mak üze­re ka­mu­ya terk et­tiği boğaz manzaralı yeşil alanı imara açtırdı. Araziye 3.5 kat­lı vil­lalar ya­pı­la­cak.

Yirmi yıl önce Çengelköy Konakları yapılırken kamuya yeşil alan olarak terk edilen Boğaz manzaralı araziyi, AKP’li Üsküdar Belediyesi imara açtırdı. Satış için hazırlıklar başladı.

Üs­kü­dar Çen­gel­kö­y’­de Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğan için ya­pıl­dı­ğı öne sü­rü­len Vah­det­tin Köş­kü in­şa­atı­na 600 met­re uzak­lık­ta­ki Çen­gel­köy Ko­nak­la­rı­’nın ya­pı­mı­na 1994’te baş­lan­dı.

Bo­ğaz man­za­ra­lı ara­zi­nin sa­hip­le­ri in­şat­a baş­lar­ken üze­rin­de 36 vil­la ya­pı­lan si­te­nin sağ ve sol ucun­da 1 ve 2 dö­nüm­lük ye­şil alan­la­rı park ya­pıl­mak üze­re ka­mu­ya terk et­ti.

1994’te 568 sa­yı­lı en­cü­men ka­ra­rıy­la park ala­nı ola­rak tes­cil edi­len, çev­re sa­kin­le­ri­nin de ço­cuk par­kı ya­pı­la­cak di­ye bek­le­di­ği ara­zi AK­P’­li Üs­kü­dar Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan 2013’te ima­ra aç­tı­rı­la­rak be­le­di­ye adı­na tes­cil edil­di.

Bin 500 metrekarelik alan

Çen­gel­köy Ko­nak­la­rı­’nın do­ğu­sun­da ka­lan yak­la­şık bin 500 met­re­ka­re ka­mu­ya terk edil­miş alan ön­ce, Üs­kü­dar Ge­ri Gö­rü­nüm ve Et­ki­len­me Böl­ge­si 1/5000 Öl­çek­li Ko­ru­ma Amaç­lı Re­viz­yon Na­zım İmar Pla­nı ve 1/1000 Öl­çek­li Ko­ru­ma Amaç­lı Uy­gu­la­ma İmar Plan­la­rı’n­da 04.09.2013’te ko­nut ala­nı ola­rak tas­dik edil­di. Bu imar pla­nı re­viz­yo­nu ile da­ha ön­ce­ki pla­na gö­re park olan alan, ko­nut ala­nı­na çev­ri­le­rek 2.5 kat + bod­rum şek­lin­de bi­na in­şa­sı­na ha­zır ha­le ge­ti­ril­di. Ko­nut ala­nı­na çev­ri­len par­se­lin 1.112 met­re­ka­re­si Üs­kü­dar Be­le­di­ye­si adı­na ta­pu­da te­scil et­ti­ril­di. Ta­pu Mü­dür­lü­ğü­’n­ce 06.01.2014 ta­rih­li ve 213 Yev­mi­ye nu­ma­ra­lı iş­lem ile be­le­di­ye­ye tes­cil­le­nen ye­şil ala­na “876 Ada 99” ola­rak ye­ni par­sel nu­ma­ra­sı ve­ril­di.


3.5 kat­lı vil­lalar ya­pı­la­cak

Ko­nu­yu yar­gı­ya ta­şı­yan Avu­kat So­ner Öz­bek “Bo­ğaz Köp­rü­sü da­hil Emi­nö­nü­’ n­de­ki ta­ri­hi sa­at ku­le­si­ne ka­dar Bo­ğaz man­za­ra­sı­na sa­hip ara­zi­nin alı­cı­sı muh­te­me­len çok ön­ce­den bel­li­dir. İmar pla­nın­da bu­ra­ya ön­den 3.5 kat­lı ar­ka­dan 2.5 kat gö­rü­nüm­lü bir vil­la ya­pı­la­bi­le­ce­ği gö­rü­lü­yor” dedi.

Çen­gel­köy Ma­hal­le Muh­ta­rı Can Cu­mur­cu “O ala­nı ka­mu­ya terk eden va­tan­daş hak­kı­nı ara­ma­lı” de­di.

İha­le gü­nü bek­le­ni­yor

Sözcü'nün haberine göre, Avu­kat So­ner Öz­bek, va­tan­daş­lar­la bir­lik­te 7 Ağus­to­s’­ta Üs­kü­dar Be­le­di­ye­si­’ne git­ti. Özbek be­le­di­ye­nin İmar Plan­la­ma Şu­be­si­’n­de­ki yet­ki­li ki­şi­nin ken­di­le­ri­ne “Be­le­di­ye ola­rak gi­der­le­ri­miz çok faz­la. Ge­lir üret­mek zo­run­da­yı­z” di­ye­rek ara­zi­nin iha­le­ye çı­ka­ca­ğı­nı an­lat­tı­ğı­nı söy­ledi.

Öz­bek, “Bu­ra­da­ki ev­ler­de ya­şa­yan­lar ev­le­ri­ne bir çi­vi çak­sa be­le­di­ye ce­za için ka­pı­ya ge­li­yor. İha­le son­ra bu­ra­da do­zer­ler vil­la için kaz­ma vu­ra­cak. İha­le­ye çı­ka­cak gün bek­le­ni­yo­r” de­di.

 

Sözcü

Bu haber toplam 596 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2004 Haber 27 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : Türkiye Reklam Ajansı Telefonu:0 553 586 14 77
türk porno anal seks porno izle ankara escort porno Joy Istanbul Escorts
| Faks : Mail Adresi: ucarhaber@yahoo.com | Haber Yazılımı: CM Bilişim