• BIST 79.466
 • Altın 125,748
 • Dolar 3,0815
 • Euro 3,3468
 • Gaziantep : 24 °C
 • Adana : 30 °C
 • Ankara : 16 °C
 • İstanbul : 17 °C
 • İzmir : 23 °C

Ekonomi yönetimine kötü haber

Ekonomi yönetimine kötü haber
Yolsuzluk olayları Türkiye’nin risk primini son bir yılda arttı.

Yolsuzluk olayları Türkiye’nin risk primi ni son bir yılda 37 puan artırarak 209 puana çıkardı. Türkiye bu puanla Ukrayna ile savaşan Rusya ’dan daha riskli görünüyor. Yabancı yatırımcı ülkeleri seçerken bu alana dikkat ediyor.

Bugün'ün haberine göre, 17 ve 25 Ara­lık yol­suz­luk ope­ras­yon­la­rı, Tür­ki­ye­’nin ya­ban­cı ya­tı­rım­cı­lar nez­din­de­ki risk pri­mi­ni yük­selt­ti. Cre­dit De­fa­ult Swap (CDS) en­dek­si ola­rak bi­li­nen ül­ke risk pri­mi, ya­ban­cı ya­tı­rım­cı­lar açı­sın­dan bü­yük önem ta­şı­yor. Si­ya­si be­lir­siz­lik du­rum­la­rın­da anın­da yük­se­len en­deks, ülkenin sa­hip ol­du­ğu ris­kin bo­yu­tu­nu or­ta­ya ko­yu­yor.

37 PUAN ARTTI

Tür­ki­ye­’nin ya­ban­cı ya­tı­rım­cı­la­rı et­ki­le­yen fak­tör­le­ri­nin ba­şın­da ge­len risk pri­mi, 2013 yı­lın­da 172 iken 2014 yı­lın ilk do­kuz ayın­da 37 pu­an artarak 209’a çık­tı. Uk­ray­na ile sa­va­şa gi­ren Rus­ya­’nın risk pi­ri­mi de ay­nı dö­nem­de 161’den 208’e yük­sel­di. Çi­n’­in risk pri­mi 74’ten 89’a çıkarken İtal­ya 241’den 122’ye, Bre­zil­ya 158’den 139’a in­di. Gü­ney Ko­re­’de de risk azal­dı. Bu ül­ke­nin risk prim en­dek­si, 72’den 60’a düş­tü. Alman­ya­’nın risk pri­mi de 2013 yı­lı­na gö­re aza­la­rak 31’den 22’ye in­di.

SEÇİMLERDE OLUMSUZ ETKİLEDİ

Tür­ki­ye Oda­lar ve Bor­sa­lar Bir­li­ği (TOBB) Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kanı ve Ege Böl­ge­si Sa­na­yi Oda­sı (EB­SO) Baş­ka­nı En­der Yor­gan­cı­lar, Türkiye’nin CDS en­dek­siy­le il­gi­li, “Cum­hur­baş­ka­nı se­çi­mi, ye­rel se­çim­ler ve 17 Ara­lık ile il­gi­li so­ru işa­ret­le­rin­den do­la­yı ül­ke­nin risk pri­mi art­tı­” de­di.

 

YATIRIMCI ÖNEM VERİYOR

CDS en­dek­si­nin ya­ban­cı ya­tı­rım­cı­lar açı­sın­dan bü­yük önem ta­şı­dı­ğı­nı vur­gu­la­yan Yor­gan­cı­lar, “Bir ya­ban­cı ya­tı­rım­cı, bir ül­ke­ye ya­tı­rım yapma ka­ra­rı ver­me­den ön­ce özel­lik­le o ül­ke­nin risk pri­mi­ni araş­tı­rı­yor. Kom­şu­la­rı ile il­gi­li iliş­ki­le­ri, ül­ke­de­ki eko­no­mik ku­ral­lar ve ka­nun­la­rı araş­tı­rı­yor. Bu­nun so­nu­cun­da o ül­ke­ye ya­tı­rım ya­pıp yap­ma­ya­ca­ğı­na ka­rar ve­ri­yor. Tür­ki­ye­’nin CDS de­ğe­ri 2013 yı­lın­da 172 idi. 2014 yı­lı­nın ilk do­kuz ayın­da bu de­ğe­ri­miz ma­ale­sef 209’a çık­tı. Ay­nı dö­nem­de Bre­zil­ya da­ha aşa­ğı in­di. Rus­ya, Uk­ray­na ile sa­va­şa gir­dik­ten son­ra 208’e çık­tı­”

ÜLKE BAZLI KRİZ

Eko­no­mi­de­ki son ge­liş­me­le­ri de­ğer­len­di­ren En­der Yor­gan­cı­lar, Ame­ri­kan Mer­kez Ban­ka­sı­’nın (FED) ala­ca­ğı ka­rar­la­ra bağ­lı ola­rak ge­li­şim gös­te­re­ce­ği­ni ifa­de et­ti. Yor­gan­cı­lar, glo­bal kriz­den zi­ya­de, ül­ke baz­lı kriz en­di­şe­le­ri ol­du­ğu­nu di­le ge­tir­di di­ye ko­nuş­tu.

EKONOMİK BÜYÜME KALP GRAFİĞİ GİBİ

Yor­gan­cı­lar, Tür­ki­ye­’nin eko­no­mik bü­yü­me­si­ni kalp atış­la­rı­na ben­zet­ti. Yor­gan­cı­lar, “Tür­ki­ye'nin eko­no­mik bü­yü­me gra­fi­ği kalp gra­fi­ği gi­bi bir yu­ka­rı bir aşa­ğı ini­yor. Bü­yü­me­de­ki gra­fi­ğin kalp gra­fi­ği gi­bi ol­ma­sı ge­le­cek açı­sın­dan risk­ler ta­şı­yor. Sağ­lık­lı ve sür­dü­rü­le­bi­lir bü­yü­me adı­na ne ya­zık ki olum­lu sin­yal­ler gel­mi­yo­r” de­di. Yor­gan­cı­lar, iş­siz­lik ora­nı İz­mir gi­bi Tür­ki­ye or­ta­la­ma­sı­nın üze­rin­de olan il­le­re is­tih­dam teş­vi­ği ve­ril­me­si­ni öner­di.

ZAMAN

Bu haber toplam 493 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • Fitch ülkelerin büyüme tahminlerini açıkladı04 Ekim 2016 Salı 02:37
 • Digitürk harika fırsatları ayağınıza getiriyor24 Eylül 2016 Cumartesi 17:55
 • En yüksek bonus veren bahis siteleri09 Eylül 2016 Cuma 23:22
 • En Güvenilir Türkçe Bahis Siteleri09 Eylül 2016 Cuma 23:19
 • 7/24 Paykasa İle Ödemelerinizi Güvenle Yapın07 Eylül 2016 Çarşamba 16:27
 • Yeni yılda PIRLANTA küpeler02 Eylül 2016 Cuma 13:41
 • Mimarlık robotunun yeni bölümleri20 Ağustos 2016 Cumartesi 03:04
 • Turkcell faturası07 Ağustos 2016 Pazar 13:50
 • Tektaş Pırlanta Fiyatları!03 Ağustos 2016 Çarşamba 04:25
 • Ticarileştirme01 Ağustos 2016 Pazartesi 09:40
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2004 Haber 27 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : Türkiye Reklam Ajansı Telefonu:0 553 586 14 77
  türk porno anal seks porno izle ankara escort porno Joy Istanbul Escorts
  | Faks : Mail Adresi: ucarhaber@yahoo.com | Haber Yazılımı: CM Bilişim