• BIST 79.398
  • Altın 125,724
  • Dolar 3,0853
  • Euro 3,3670
  • Gaziantep : 16 °C
  • Adana : 21 °C
  • Ankara : 11 °C
  • İstanbul : 16 °C
  • İzmir : 19 °C

Galatasaray'dan Yanal'a Drogba cevabı

Galatasaray'dan Yanal'a Drogba cevabı
Fe­ner­bah­çe Tek­nik Di­rek­tö­rü Er­sun Ya­nal, Ga­la­ta­sa­ray­lı­lar’ı kız­dır­ma­ya de­vam edi­yor

Fenerbahçe’nin hocasının “Koşu oranını yükseltemiyor” tespitine, Basın Sözcüsü Şükrü Ergün çıkıştı “Drogba’dan şüphemiz yok. 10 yaş daha küçüklere toz yutturuyor! Herkes kendi işine bakmalı” dedi.

Ya­nal, Ga­la­ta­sa­ray ile gö­rü­şen Es­ki­şe­hirs­por­lu Ta­rık Çam­dal için “İs­tan­bul’a gel­me­si için er­ken. Ge­li­şi­mi­ni ta­kı­mın­da de­vam et­tir­me­li” de­miş ve Sa­rı-Kır­mı­zı­lı­la­rın ba­sın söz­cü­sü Şük­rü Er­gün “İşi­ne bak­sın” di­ye ce­vap ver­miş­ti. Ya­nal’ın bu kez bir soh­bet­te Drog­ba ile ilgili ko­nuş­tu­ğu or­ta­ya çık­tı. “Drog­ba müt­hiş bir oyun­cu ol­ma­sı­na rağ­men ar­tık dü­şüş­te. Maç­lar­da koş­ma ora­nı­nı yük­sel­te­mi­yor. Fut­bol­cu bel­li bir sü­re­de bel­li bir ko­şu­yu ya­pa­maz­sa ben­ce oy­na­ya­maz” söz­le­ri, yi­ne Şük­rü Er­gün’ün dik­ka­ti­ni çek­ti. Er­gün sert gön­der­me­ler yap­tı: 

“Er­sun Ya­nal’ın bu açık­la­ma­la­rı plan­lı mı plan­sız mı yap­tı­ğı­nı bil­mi­yo­rum. Bir ama­cı olup ol­ma­dı­ğıy­la da il­gi­len­mi­yo­rum. Çün­kü ken­di­si­nin söz­le­ri bi­zi hiç­bir şe­kil­de et­ki­le­mez. Her­kes ken­di işi­ne bak­ma­lı. An­cak açık­la­ma­la­rı­nı nor­mal kar­şı­la­mı­yo­rum. Bi­zim­le il­gi­li ko­nu­şu­yor ol­ma­sı­nı ge­rek­siz bu­lu­yo­rum. Drog­ba’dan bi­zim za­ten bir şüp­he­miz yok. Ya­şı ile­ri gö­rül­se de ken­di­si­ne çok iyi bak­mış bir spor­cu. Ken­di­sin­den 10 yaş kü­çük­le­re toz yut­tu­ru­yor!”

Transfer atağımız normal

Trans­fer dö­ne­mi­nin en atak ta­kı­mı ola­rak dik­kat çekmelerini de­ğer­len­di­ren Er­gün, “Bi­zim da­ha atak gö­rün­me­miz do­ğal. Çün­kü 3 kul­var­da iler­le­yen tek ta­kım şu an­da Ga­la­ta­sa­ray. Ek­sik­le­ri­mi­zi ta­mam­la­ma­mız la­zım. Ya­rış­tı­ğı­mız kul­var sa­yı­sı faz­la. Trans­fe­re önem ver­me­miz ve ikin­ci dev­re­ye ha­zır­lan­ma­mız ge­re­ki­yor” de­di. “Man­ci­ni’nin bi­ze trans­fer­de sa­yı ver­di­ği doğ­ru de­ğil. Sa­de­ce po­zis­yon­lar be­lir­le­ni­yor. Al­ter­na­tif­le­ri­ne ka­rar ve­ri­li­yor. Ve bu işin so­rum­lu­su ar­ka­daş­lar lis­te­ye gö­re ça­lı­şı­yor­lar” ek­le­me­si yap­tı.

‘O iş Mancini’nin’

Ba­sın Söz­cü­sü Şük­rü Er­gün, trans­fer­de sa­yı­nın 5’i bul­ma­sı bek­le­nir­ken, bu ka­dar oyun­cu­nun ara kamp­ta ta­kı­ma adap­te ol­ma­sı­na da­ir en­di­şe­le­re de ce­vap ver­di.  “Bi­zim yö­ne­ti­ci­ler ola­rak hiç­bir sı­kın­tı­mız yok. Za­ten bu be­nim işim de­ğil, ho­ca­nın işi. Ken­di­si dün­ya­da yer edin­miş bir tek­nik adam. Biz de bu uz­man­lı­ğı ho­ca­dan bek­li­yo­ruz” de­ğer­len­dir­me­sin­de bu­lun­du.

Rüştü’nün güvenmesi normal

Şük­rü Er­gün ay­rı­ca, Fe­ner­bah­çe ve Be­şik­taş’ta uzun yıl­lar for­ma gi­yen es­ki mil­li ka­le­ci Rüş­tü Reç­ber’in oğ­lu Bu­rak’ın, Ga­la­ta­sa­ray altya­pı­sın­da oy­nu­yor ol­ma­sı­nı da de­ğer­len­dir­di. Er­gün, “Bi­zim alt­ya­pı­mız ga­yet ka­li­te­li. İn­san­la­rın gü­ven­me­si nor­mal. Biz alt­ya­pı­ya ver­di­ği­miz öne­mi es­ki­den bi­raz gev­şet­miş­tik ga­li­ba. Çün­kü alt­ya­pı­dan ye­te-­rin­ce oyun­cu çık­ma­ma­ya baş­la­mış­tı. Dik­kat­le­ri­mi­zi ora­ya ve­rip alt­ya­pı­ya des­te­ği ar­tır­dık” di­ye ko­nuş­tu.


(Bugün)

Bu haber toplam 343 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2004 Haber 27 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : Türkiye Reklam Ajansı Telefonu:0 553 586 14 77
türk porno anal seks porno izle ankara escort porno Joy Istanbul Escorts
| Faks : Mail Adresi: ucarhaber@yahoo.com | Haber Yazılımı: CM Bilişim