• BIST 79.252
  • Altın 124,595
  • Dolar 3,0588
  • Euro 3,3441
  • Gaziantep : 15 °C
  • Adana : 19 °C
  • Ankara : 9 °C
  • İstanbul : 17 °C
  • İzmir : 17 °C

İnternet Medyası Yasası Ne Zaman Gelecek! EY ARINÇ

İnternet Medyası Yasası Ne Zaman Gelecek! EY ARINÇ
İnternet haber sitelerini Basın Kanunu kapsamına alınmasıyla ilgili yasa tasarısı Adalet Komisyonu'nda görüşüldü.

nternet haber sitelerini Basın Kanunu kapsamına alınmasıyla ilgili yasa tasarısı Adalet Komisyonu'nda görüşüldü.

İnternet haber sitelerinin Basın Kanunu kapsamına alınmasıyla ilgili yasa tasarısı Adalet Komisyonu'nda görüşüldü. Alt komisyona sevk edilen tasarıda gönüllülük esasının geçerli olduğunu söyleyen Arınç, mütavazi ve iyi niyetle hazırlanan tasarıda internet gazetecilerine yeni haklar getirildiğini anlattı.

Bülent Arınç, internet haber sitelerinin Basın Kanunu kapsamına alınmasını öngören kanun tasarısının Adalet Komisyonu'ndaki görüşmelerinde yaptığı konuşmada, internetin ülkeye girişinden itibaren internet gazeteciliğinin de gündeme geldiğini ve hızla mesafe katettiğini söyledi.

Hemen hemen bütün yaygın ve yerel medya kuruluşlarının kendi adıyla yayın yaptığı internet haber siteleri mevcut olduğu gibi, bağımsız internet haber sitelerinin sayısının da hızla arttığına dikkati çeken Arınç, internet gazeteciliğinin başta haberi verme hızı olmak üzere pekçok yönden yazılı basının sınırlarını zorladığını vurguladı. Arınç, "İnternet medyasının yaygınlaşmasıyla birlikte internet ortamında basın özgürlüğü, kişisel hak ve özgürlüklerin korunması, telif hakları, reklam payları ve internet üzerinden haber yayını yapan kuruluşların basın kartı sahibi olması, internet ortamında yayın yapan gazetelerin basılı gazetelerin sahip olduğu haklardan yararlanamaması ve dolayısıyla tabi olduğu sorumlulukların dışında kalması... Bütün bu sorunlarla birlikte gündeme gelmiş ve internet medyasına ilişkin bir yasal çerçevenin çizilmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır" diye konuştu.

TASARI NASIL OLUŞTURULDU?

Türkiye Halkla İlişkiler Derneği, Radyo Televizyon Yayıncıları Federasyonu, Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği, Gazeteciler Cemiyeti ve Tüm İnternet Medyası Derneği tarafından bildirilen görüşler değerlendirilerek, uzun bir çalışma süreci sonunda bu kanun tasarısının hazırlandığını belirten Arınç, tasarıyla internet haber sitelerinin 5187 sayılı Basın Kanunu kapsamına girmelerinin önünün açıldığını ifade etti.

BASIN KARTI ALABİLECEKLER

Buna bağlı olarak internet haber sitelerinde çalışanların Basın İş Kanunu'nun sağladığı iş ve sosyal güvenceden yararlanmalarına imkan sağlanacağını da kaydeden Arınç,  internet haber sitelerinin sahip ve çalışanlarına basın kartı alabilme imkanı getirildiğini vurguladı.

Arınç, internet haber sitelerinin resmi ilan ve reklam yayınlamaları için gereken değişikliklerin yapıldığını, internet haber sitelerinin 5651 sayılı kanunda yer alan yükümlülükleriyle sorumluluklarının da devam etmesinin öngörüldüğünü söyledi.

"HEDEF İNTERNET HABER SİTELERİ"

Arınç, özellikle medya kurumlarından sorumlu bir bakan olarak görevlendirildiğinde bir kaç konuya dikkat ettiğini, bunlardan birinin de Basın Kanunu olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bir eksiğimiz özellikle internetteki gelişmeleri takiben, internet haber siteleriyle ilgili bir şeyler yapmamız gerektiğini düşündük. İnternet medyasıyla ilgilenen değerli arkadaşlarımız bizi bu konuda hem teşvik ettiler, hem yol gösterdiler. Bu geniş, bu sınırsız dünyada, artık gazetelerin yerini haber sitelerinin de almaya başladığını gördüğümüzde bir yasal çerçeve içerisinde bazı hak ve imkanların da internet haber  sitelerine verilmesi gerektiğini kabul ettik."

Buradaki hedeflerinin internetteki paylaşım siteleri değil, internetteki haber siteleri olduğuna işaret eden Arınç, şöyle konuştu:

"Haber sitelerinin ne olduğunu da hem Basın Kanunu'nun içerisine tarifiyle birlikte koymalıyız hem de ilgili mevzuat hepsi önümüzde, mevcut olanlardan istifade ettik. Kendileri bildirimde bulunmak suretiyle Basın Kanunu'nun sağladığı haklardan, imkanlardan yararlanacaklardır. Bu gönüllülük esasına dayalıdır. Yani bir internet haber sitesi, 'ben bu kanun kapsamında değerlendirilmek isteniyorum' dediğinde, adeta bir yazılı veya süreli basının çıkışındaki şartlar gibi çalıştıracaklarını, kimliğini ve diğer istediğimiz belgeleri sunacaklar ve bunun üzerine kendilerine gazeteci mesleğini yapan kişi olarak basın kartı verilecek, tanımı yapılacak, ilan ve reklamlardan haklarıyla istifade edeceklerdir. Çünkü bugün yazılı basında 300 bin, 500 bin satan gazetelerin yanında, 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon tıklanan ve ilgiyle takip edilen haber sitelerinin de bulunduğunu biliyoruz. Bunlar eleman çalıştırıyorlar, yazılar yazıyorlar, ilginç haberler buluyorlar ve önemli bir alanda büyük bir boşluğu dolduruyorlar. Dolayısıyla 'ben hayır bu kanun kapsamına girmeyeceğim' diyene, bir yaptırımımız yok. Onlar genel hükümlere göre, bugüne kadar nasıl geldilerse bundan sonra da öyle devam edecekler. Ama 'ben yeni haber sitemi buna göre kurmak istiyorum' veya 'mevcut haber sitemi kanunda tanımlanan usule uygun hale getirmek istiyorum' derlerse onlar için bu kanunumuzda belli şartlar vardır. Zorlayıcı bir hüküm yoktur."

Bu kanun üzerinde çalışırken önlerine büyük engeller çıktığını belirten Arınç, "Doğrusu ben arkadaşlarımıza verdiğim sözleri zamanında yerine getirmedim. Çünkü o tarihlerde işte yasama döneminin başında, o bitti öbür yasama döneminin başında...Talik etmek zorunda kaldık. Bunun da sebebi bilişim dünyasında, internet dünyasında yaşanan olumsuz gelişmeler oldu" dedi.

Arınç, bugün de o tartışmaların devam ettiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Her ne kadar biz itiraz eden kişilere, 'bunlar internet haber sitesidir, bunlarla ilgili bir sorun yok, bunların kanun tarafından desteklenmesi gerekir. Yanlış anlamayın' dedikse de, birileri bunun da içine cezai hükümler koymak için ısrarcı oldular. Üzerinde çok fazla çalıştık. Ama bizim tavrımız şu oldu; biz pozitif bir düzenleme yapmak istiyoruz. Bu taslağın içerisine bir cezai hüküm koymayacağız. Aslında bununla ilgili bir kanun 5, 6 seneden beri var. Bilişim suçlarıyla ilgili işlenen, takibat nasıl yapılacak, hangi cezalar verilecek... O genel hükümlerin dışında ayrıca haber sitelerinde kişiler adına şahsi hürriyeti bağlayıcı ceza koymak gibi bir düşüncemiz yok. 'Eğer siz öyle düşünüyorsanız biz bundan vazgeçiyoruz' deme noktasına geldik. Arada 3 yıllık bir gecikme vardır. 2011 ortalarında başladığımız çalışmayı bugün uygun olursa sonuçlandırmak istiyoruz ve Meclis tatile girmeden önce de yasalaştırmaya çalışacağız."

"İYİ NİYETLİ BİR TASARI..."

 Bu arada görüşmelerde, muhalefet milletvekilleri tasarının bazı maddelerine ilişkin eleştirilerini anlatarak, tasarının ilgili kurum ve kuruluşların dinlenmesi için alt komisyonuna sevk edilmesini istedi.

Bunun üzerine Arınç, bu komisyon toplantılarının İçtüzük gereğince yapıldığını anımsatarak,  komisyonun gündemine hakim olduğunu söyledi. Başbakan Yardımcısı Arınç, şöyle devam etti:

"Gelen tasarıda bir maddeyi çıkarmak, bir maddeyi değiştirmek, bir maddeyi reddetmek mümkündür. Arkadaşlarımız genelde olumlu bir tasarı olduğunu ancak bazı maddelerine dikkat edilmesi gerektiğini söylüyorlar. Ama herkes bilmeli ki içine dinamit falan saklamış değiliz. Yani iddialar ve ithamlar zaman zaman bu komisyonlarda yapılır. Ben RTÜK Kanunu'ndan hatırlıyorum. Her maddesine saatlerce muhalefet eden arkadaşlarımız hiç konuyla ilgili olmayan şeyler söylüyor ve sonunda 'anayasaya aykırıdır' diyorlardı. Nihayetinde Anayasa Mahkemesi'ne gidildi. Öyle olmadığı anlaşıldı. Bunlar görüşlerdir, bunları dinleyeceğiz büyük bir sabır içerisinde. Ben bu mütevazı ama çok iyi niyetli hazırlanmış olan tasarımızın bugün bu heyetimizle müzakere edilebileceğini, farklı düşünceleri dikkate alacağımızı, önergeleri değerlendireceğimizi arz etmek istiyorum."

TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülen, internet haber sitelerinin Basın Kanunu kapsamına alınmasını öngören tasarının tümü üzerinde söz alan AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel, basın özgürlüğünü sonuna kadar savunduklarını ancak iftiraya varan haberlere de bir düzenleme getirilmesi gerektiğini söyledi. Özgürlüğün, insan onuru zedeleyecek noktaya gelmemesi gerektiğine işaret eden Özel, "Bir kişiye bir çamur atıyorsunuz, onu temizleyene kadar bir insanın ömrü bitiyor" dedi.

ALT KOMİSYONA GÖNDERİLDİ

Komisyonda, tasarının alt komisyona sevk edilmesi kararlaştırıldı. Komisyon Başkanı Ahmet İyimaya, daha sonra sektör temsilcilerine söz verdi.

 İnternet Medyası Derneği Başkanı Hadi Özışık, internet haber sitelerindeki editörlerin gazetecilik yapabilmeleri için sarı basın kartına ihtiyaç duyduklarını, ancak yasal bir düzenleme olmadığı için 212 Sayılı Yasa kapsamında kadro oluşturamadıklarını söyledi.

 Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Hukuk Danışmanı Gökhan Küçük, tasarıdaki bazı yaptırımları eleştirerek, "Bir gazeteyi, resmi ilanlarını keserek cezalandıramıyorsak, internet haber sitelerini de bu şekilde cezalandıramayız" dedi.  

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, tasarıdaki yaptırımlara değindi. Basın kartlarının, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü bünyesindeki Basın Kartı Komisyonu tarafından verildiğini, resmi ilanların ise Basın İlan Kurumu'nca düzenlendiğini anımsatan Bilgin, "Bu durumda basın kartı iptali söz konusu olacaksa buna Basın Kartı Komisyonu karar vermeli. Ya da resmi ilan kesilmesi söz konusu olacaksa buna Basın İlan Kurumu karar vermeli. Bu yetkilerin TİB'e verilmesinin öngörülmesi yanlış" diye konuştu.

 

NESRİN YILMAZ
İNTERNETHABER-ANKARA

29 Nisan Salı günü internet haber sitelerinin Basın Kanunu kapsamına alınmasıyla ilgili yasa tasarısı Adalet Komisyonu'nda görüşülmüş ve alt komisyona sevk edlmişti.

Alt komisyonda görüşülen tasarının bazı maddelerinde değişikliğe gidildi ve çok eleştiri alan 7'inci maddesi ise kaldırıldı. Tasarı yeni haliyle alt komisyondan geçti, önümüzdeki hafta komisyonda yeniden görüşülecek.

Komisyona dışarıdan destek veren Oktay Ekşi, yasa tasarısını İnternethaber'e değerlendirdi. Ekşi, tasarının kabul edilen haliyle de eksikleri olduğunu ama Adalet Komisyonu'nda yeniden bu eksikleri görüşeceklerini belirtti. Ekşi şunları söyledi:

BİR UCU HAVUÇ DİĞER UCU SOPA

Getirilen yasa tasarısı bir yanda havuç öbür tarafta sopa. İkisini bir arada içinde barındıran bir yasa tasarısı.

Şahsen yıllardan beri gazetecilerin sosyal güvence içinde görevlerini yapmalarının doğru olduğunu düşünen ve savunan biriyim ama bunu malesef kendi dünyamızda da insanlara sahiplendirmek kolay değil, işverenler zaten istemiyorlar, çalışan arkadaşlarımız memleketi kurtarmaktan kendilerini kurtarmaya vakit bulamıyorlar, sendikalar şovla meşguller böylece de sosyal haklar çok sahipsiz kalıyor.

O nedenle buradaki bu tasarının getirdiği birinci madde aslında sözümün başında ifade ettiğim havucu ortaya koyuyor, çünkü Türkiye'de yayınlanmakta olan internet haber siteleri çalışanları ama gazetecilik çalışanları, onları 212 sayılı yasaya tabii hale getirmeye amaçlıyor.

212 sayılı basın yazılı basın esasına göre düzenlendiği için ve o tarihte de radyo zaten devletin elinde, televizyon zaten Türkiye'de yok. Konuşulan tek şey, gazete, dergi ve ajans çalışanı gazeteciler. O yüzden yasa onlara dönük olarak çıkmıştı. Bu yasayı şimdi internet haberciliği dalındaki arkadaşlarımız da teşmil edelim, onlara da bu 212'nin sağladığı sosyal güvencelerden yararlandıralım diyorlar.

GEÇ KALINMIŞ BİR YASA

Bu iyi, gerekli ve hatta geç kalmış bir yasa. Ama bu vesileyle acaba internet haberciliğini nasıl el atına alır da gerektiğinde pataklarız, diğer maddeler bunu içeriyor. Bunlardan biri 5'inci, biri 7'inci madde.

5'inci maddede ipin ucunu 5651 sayılı yasanın mekanizmasına havale ediyor. TİB Başkanı'na, yani bir memura. Orada, Başbakan'ın veya ilgili Bakan'ın tayin ettiği, onların emrinden çıkmayacak bir memur.

İNTERNET HABERCİLERİ TİB BAŞKANI'NIN UŞAĞI OLACAK

Güvencesi olan biri değil, onlar istediği anda kapı dışına konabilecek nitelikte bir memur. O ne yapacak, 5651 sayılı yasa zaten Şubat ayının başında yeniden düzenlendi, eski kötü olan yasa daha kötü hale getirildi, ve tamamen TİB Başkanı sıfatlı hegamonyası altına kondu her şey. İsterse kapatabilir, isterse erişim sağlayıcı birliği diye bir yere meseleyi havale eder, ipi onlar çekebilirler.

Bu bağlantı 5651sayılı yasayla gazeteciliği aynı kefeye koyup bir araya getirince artık yargı margı onlar palavra oluyor. Yargı işini yaparsa yapar, yapmazsa zaten ona ihtiyacı yok yönetenlerin. Oradaki memur emredince her şeyi halledebilecekler. 5'inci madde, yani yürürlükteki basın yasasına eklenen fıkra TİB Başkanı sıfatlı adam, "sizin internet sitenizin başındaki yetkilinizden neyi, hangi bilgiyi isterse onu hemen onun istediği gibi vermeye mecbur". Bunu emrediyor. Böyle bir şey, basın dünyasında, yazılı basında da başka bir yerde de yok. Ama İnternet habercisiysen TİB Başkanı sıfatlı zatın tamamen uşağı haline gelmiş olacaksın.

ÖNERGEYLE MADDE DEĞİŞTİRİLDİ

Buna itiraz ettik, ben bunun maddeden çıkarılmasını talep ettim, kabul etmediler. Bir önergeyle bu maddeyi değiştirdiler fakat önerge biraz muğlak ifadeliydi. Bu sakıncanın giderildiği düşüncesinde değilim.

DİRENCİ GÖRÜNCE 7'İNCİ MADDEYİ KALDIRDILAR

İkincisi ise 7'inci madde. Bu madde daha da vahimdi. TİB Başkanı sıfatlı memur yetmiyor bir de basın yayın genel müdürünü sizin başınıza musallat edelim ki, hiç sesiniz çıkmasın, çıkamasın anlamına geliyor.

Ekip Başkanı eğer bir yayında sakıncalı bir durum görürse kendi kafasına göre, o zaman bu meseleyi yargıya intikal ettirirse, savcı suç oluştuğunu düşünerek bir iddianame hazırladıysa ve sonunda hakim de bunu kabul ettiyse, yani yargılama aşaması başladıysa o zaman artık bu işi bulaşmış olan internet sitesindeki kişinin basın kartını da almak, internet sitesine resmi ilan, resmi reklam verilmesini engellemek gibi bir yaptırım koymuşlar.

Buna da itirazımız vardı. Neyse ki bu maddede direnci görünce bu maddeyi kaldırdılar. 7'inci maddenin yaptırımlarla ilgili kısmını 6'ıncı maddeye aldılar. Yargıya gitti yargı karar verdi, kesinleşti, o zaman basın kartını elinden alma ve resmi ilanı kesme hakkı oluyor, bu madde bu şekilde geçti ama onun mücadelesini yukarıda vereceğiz.

HİÇ OLMAZSA HUKUKA DAHA UYGUN

Bu hiç olmazsa biraz daha hukuka uygun ama anlamlı değil. Bir gazeteci basın kartını gazetecilik yaptığı için taşır. Sizi kızdırırsa taşımaz diye bir şey yok. Onu öyle görmeyip de başka bir nedenle cezalandırıp basın kartını alma çarpık bir mantık.

Diğer maddelerde tanımlamayla ilgili bir iki eksik vardı. Talebim doğrultusunda değiştirdiler, yönetmeliklerle ilgili teknik birkaç eksik vardı, bu işlerin uygulamaya geçirilmesi için yönetmelik hazırlanması gerekiyordu, süresi belli değildi, önerim üzerine 6 aylık bir süreyi kabul ettiler.

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 859 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2004 Haber 27 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : Türkiye Reklam Ajansı Telefonu:0 553 586 14 77
türk porno anal seks porno izle ankara escort porno
| Faks : Mail Adresi: ucarhaber@yahoo.com | Haber Yazılımı: CM Bilişim