• BIST 79.424
 • Altın 126,407
 • Dolar 3,0999
 • Euro 3,3795
 • Gaziantep : 4 °C
 • Adana : 13 °C
 • Ankara : 3 °C
 • İstanbul : 15 °C
 • İzmir : 15 °C

Sağlık Bakanlığı'nda kiralama skandalı

Sağlık Bakanlığında kiralama skandalı
Hastane için aylığı 354 bin TL'ye rezidans kiraladılar. 10 yıllık sözleşme yaptılar. Boş binaya bir yıl kira ödendi. Yeni bakan soruşturma başlattı...

Veli TOPRAK / SÖZCÜ - Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­'n­da tam bir ki­ra­la­ma skan­da­lı ya­şa­nı­yor. Sağ­lık es­ki Ba­ka­nı Re­cep Ak­da­ğ'­ın dö­ne­min­de ba­kan­lı­ğın üst dü­zey bir bürok­ra­tı, An­ka­ra Ya­şam­ken­t'­te in­şa edi­len Twin To­wers bi­na­sı­nı ba­kan­lı­ğa ki­ra­lat­tı. An­cak ki­ra­la­ma tam bir yı­lan hi­ka­ye­siy­le baş­la­dı. Bü­rok­rat, Ata­türk Has­ta­ne­si yö­ne­ti­mi­ne 'bu­ra­yı ki­ra­la­yı­n' di­ye ta­li­mat ver­di. Baş­he­kim ve has­ta­ne mü­dü­rü bi­na­ya gi­dip in­ce­le­me yap­tı. Bi­na­yı has­ta­ne ola­rak kul­lan­ma­ya uy­gun bul­ma­yan yet­ki­li­ler, bü­rok­ra­tı da 'bu­gün, ya­rın ­ki­ra­la­ya­ca­ğı­z' di­ye oya­la­dı­lar. En so­nun­da 'bi­zim bi­na pro­je­miz va­r' di­ye ta­li­ma­tı ye­ri­ne ge­tir­me­di­ler.

Dok­to­ra im­za­la­tıl­mış

Bi­rin­ci gi­ri­şi­min­den ne­ti­ce ala­ma­yan bü­rok­rat, da­ha son­ra Ba­tı­ken­t'­te bu­lu­nan Ye­ni­ma­hal­le Dev­let Has­ta­ne­si­'ne ta­li­mat ver­di. Baş­he­kim 'bu­ra­sı ko­nut ola­rak pro­je­len­di­ril­miş, has­ta­ne ol­maz, işi­mi­ze ya­ra­ma­z' di­ye kar­şı çık­tı. Baş­he­kim iz­ne ay­rıl­dı­ğın­da ye­ri­ne ve­ka­let eden Dr. Mel­tem Şim­şe­k'­e söz­leş­me im­za­lat­tı­rıl­dı.

43 mil­yon TL öde­ne­cek

SÖZ­CÜ­'nün ele ge­çir­di­ği söz­leş­me met­ni ba­kan­lık açı­sın­dan tam bir fe­la­ket. Ay­lık ki­ra ola­rak 300 bin TL ka­bul edil­miş. KDV da­hil bu ra­kam 354 bin TL çı­kı­yor. Söz­leş­me sü­re­si ola­rak da 10 yıl şar­tı ko­nul­muş. Has­ta­ne, kul­lan­ma­dı­ğı bi­na için 10 yıl­da 43 mil­yon TL ki­ra öde­ye­cek. Ki­ra söz­leş­me­si 9 Ağus­tos 2012'de ya­pıl­mış. An­cak 15 ay­dır Ye­ni­ma­hal­le Dev­let Has­ta­ne­si, bu bi­na­yı kul­lan­ma­dı. Ara for­mül ola­rak baş­ka ara­yış­la­ra gi­dil­di. 'Ma­dem ki­ra ve­ri­yo­ruz, bir bi­rim ta­şın­sı­n' fik­ri öne atıl­dı. Ön­ce Ka­mu Has­ta­ne­le­ri­'n­den ba­zı bi­rim­le­rin bu­ra­ya ta­şın­ma­sı dü­şü­nül­dü. Son­ra bir pro­to­kol­le bu­ra­yı Yıl­dı­rım Be­ya­zıt Üni­ver­si­te­si­'nin kul­lan­ma­sı ön­gö­rül­dü.

To­pu bü­rok­ra­ta at­tı­lar

Şu an­da ki­ra­la­nan bi­na­da An­ka­ra 2. Böl­ge Sek­re­ter­li­ği­'n­den kü­çük bir bi­rim 'fa­ali­ye­t' gös­te­ri­yor. Sağ­lık Ba­ka­nı Meh­met Mü­ez­zi­noğ­lu, ki­ra­la­ma şart­la­rı­nı öğ­re­nin­ce tef­tiş ku­ru­lu­na ta­li­mat ver­di. 'Ya­zık, bu ka­dar ki­ra olur mu, 2-3 yıl son­ra bu bi­na­ya ih­ti­ya­cı­mız kal­ma­ya­ca­k' di­ye kız­dı. Mü­fet­tiş­ler, Ata­türk ve Ye­ni­ma­hal­le Has­ta­ne­le­ri­'nin es­ki ve ye­ni yö­ne­ti­ci­le­ri­nin ifa­de­si­ne baş­vu­ru­yor. Ba­zı yö­ne­ti­ci­ler, 'Ba­kan­lık­tan bi­ze ta­li­mat gel­di­' di­ye­rek to­pu üst dü­zey bü­rok­ra­si­ye at­tı.

Asansörü bile uygun değil!

Ye­ni­ma­hal­le Dev­let Has­ta­ne­si­'ne ek bi­na ola­rak ki­ra­la­nan akıl­lı bi­na­lar as­lın­da re­zi­dans ola­rak ya­pıl­dı. Bu ne­den­le birçok özel­lik dik­ka­te alın­dı­ğın­da bu­ra­nın has­ta­ne iş­le­vi gör­me­ye­ce­ği or­ta­da. Ör­ne­ğin bi­na­nın asan­sör­le­ri in­san ta­şı­ya­cak bü­yük­lük­te. An­cak sed­ye­le­rin sığ­ma­sı im­kan­sız. Ka­pı­lar çe­lik ka­pı ve ko­ri­dor­lar kü­çük.

Bu haber toplam 339 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • Fitch ülkelerin büyüme tahminlerini açıkladı04 Ekim 2016 Salı 02:37
 • Digitürk harika fırsatları ayağınıza getiriyor24 Eylül 2016 Cumartesi 17:55
 • En yüksek bonus veren bahis siteleri09 Eylül 2016 Cuma 23:22
 • En Güvenilir Türkçe Bahis Siteleri09 Eylül 2016 Cuma 23:19
 • 7/24 Paykasa İle Ödemelerinizi Güvenle Yapın07 Eylül 2016 Çarşamba 16:27
 • Yeni yılda PIRLANTA küpeler02 Eylül 2016 Cuma 13:41
 • Mimarlık robotunun yeni bölümleri20 Ağustos 2016 Cumartesi 03:04
 • Turkcell faturası07 Ağustos 2016 Pazar 13:50
 • Tektaş Pırlanta Fiyatları!03 Ağustos 2016 Çarşamba 04:25
 • Ticarileştirme01 Ağustos 2016 Pazartesi 09:40
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2004 Haber 27 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : Türkiye Reklam Ajansı Telefonu:0 553 586 14 77
  türk porno anal seks porno izle ankara escort porno Joy Istanbul Escorts
  | Faks : Mail Adresi: ucarhaber@yahoo.com | Haber Yazılımı: CM Bilişim