• BIST 78.844
  • Altın 125,483
  • Dolar 3,0876
  • Euro 3,3575
  • Gaziantep : 24 °C
  • Adana : 26 °C
  • Ankara : 13 °C
  • İstanbul : 19 °C
  • İzmir : 22 °C

Terim ve Bilic 5 yıl sonra yine karşı karşıya

Terim ve Bilic 5 yıl sonra yine karşı karşıya
Beşiktaş ve Galatasaray'ın iki hocası, milli kulvardan sonra bu sefer ligde karşı karşıya geliyor.

Türk fut­bo­lu­nun iki devi Be­şik­taş ve Ga­la­ta­sa­ray, ligin ilk der­bi­sin­de koz­la­rı­nı pay­la­şa­cak. Se­zo­nun he­nüz ba­şın­da ol­ma­mı­za rağ­men iki ta­kım açı­sın­dan kar­şı­laş­ma tam ma­na­sıy­la psi­ko­lo­jik bir eşik. Sla­ven Bi­lic yö­ne­ti­min­de li­ge müt­hiş bir gi­riş ya­pan Be­şik­taş, bu gra­fi­ği­ni son iki se­zo­nun şam­pi­yo­nu­nu ye­ne­rek taç­lan­dır­manın ve şam­pi­yon­luk yo­lun­da id­di­ası­nı per­çin­le­me­nin he­sa­bı­nı ya­pı­yor.

Lig­de­ki son 3 ma­çı­nı be­ra­be­re bi­ti­ren ve Dev­ler Li­gi'nde de Re­al Mad­rid'e 6-1 yenilerek he­zi­me­ti ya­şa­yan As­lan ise kay­bet­ti­ği mo­ral ve pres­ti­ji­ni ye­ni­den ka­zan­mak adı­na der­bi­den mut­lak zafer bekliyor.

TERİM - BİLİC KAPIŞMASININ RÖVANŞI

Bugün Gazetesi'nde yer alan habere göre dev der­bi, Sla­ven Bi­lic-Fa­tih Te­rim ka­pış­ma­sı­nın da rö­van­şı ola­cak. Eu­ro 2008'de Hır­va­tis­tan'ın ba­şın­da olan genç tek­nik adam, çey­rek fi­nal mü­ca­de­le­sin­de Fa­tih Te­rim'in ça­lış­tır­dı­ğı mil­li ta­kı­mı­mız­la kar­şı­laş­mış­tı. Nor­mal sü­re­si 1-1 bi­ten maç­ta ka­za­nan pa­nal­tı­lar­la Ay-Yıl­dız­lı eki­bi­miz ol­muş­tu.

5 yıl ön­ce oy­na­nan o kar­şı­laş­ma­ya iki tek­nik ada­m a­ra­sın­da­ki ger­gin­lik damga vurmuş, Bilic'in Terim'e yaptığı 'sus' işareti hafızalara kazınmıştı. Rövanş niteliğindeki bugünkü maçta ise iki hoca kazanmak adına büyük bir taktik savaş vereceğe benziyor. Gelen son bilgilere göre Bilic derbide duran toplara, Terim ise takımının pas öncelikli futbol yapısına güveniyor.

BİLİC TEKNİK OLARAK DAHA ÜSTÜN

Yö­ne­tim ile so­run­lar ya­şa­yan Fa­tih Te­rim'e na­za­ran, adil bir li­der ima­jı çi­zen Bi­lic bir adım da­ha ön­de Der­bi­le­rde teknik adamlar her zaman en be­lir­le­yi­ci un­sur­lar­dan ol­muş­tur. Pe­ki bu ge­ce oy­na­na­cak zor­lu mü­ca­de­le ön­ce­si Bi­lic mi yok­sa Fa­tih Te­rim mi da­ha ağır ba­sı­yor?

Bu ko­nu­da Spor Psi­ko­lo­ji­si Uz­ma­nı Doç. Dr. Er­kut Kon­ter, her iki ta­kı­mın son du­rum­la­rı­nı da göz önü­ne ala­rak il­ginç tes­pit­ler­ yaptı. Son ola­rak Po­lon­ya olim­pik mil­li spor­cu­la­rıyla ça­lı­şan, bir­çok spor branşında psi­ko­lo­jik da­nış­man­lık ya­pan Kon­ter'e gö­re Be­şik­taş ke­nar yö­ne­ti­miyle Ga­la­ta­sa­ray'a gö­re bir adım ön­de.

İş­te der­bi­nin psi­ko­lo­jik ana­li­zi: "Bir li­de­rin ta­kım üze­rin­de et­ki­li ola­bil­me­si için bel­li baş­lı güç­le­ri var­dır. Bun­lar­dan en önem­li­si 'ya­sal güç' ya­ni oto­ri­te gü­cü­dür. Ga­la­ta­sa­ray'da yö­ne­timle ya­şa­dı­ğı so­run­la­rın Fatih Te­rim'in ya­sal gü­cü­nü azalt­tı­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum. Te­rim'in adı­nın sü­rek­li mil­li ta­kım ile anıl­ma­sı fut­bol­cu­la­rı­ is­ter is­te­mez 'Ho­ca za­ten gi­de­cek' dü­şüncesine iter. Li­de­rin ta­kımla bü­tün­leş­me­si çok önem­li­. Üst üste gelen kö­tü so­nuç­lar da bü­tün­leş­me­nin önün­de­ki bir di­ğer en­gel..."

"Bu pen­ce­re­den ba­kar­sak li­ge 4'te 4'le gi­ren Be­şik­taş ra­ki­bi­ne gö­re ön­de. Bi­lic için du­rum Te­rim'in tam ter­si. Yasal gü­cü ina­nıl­maz. Önder Özen ve yö­ne­tim ar­ka­sın­da. Ve Bi­lic, adil bir hoca ima­jı çi­zi­yor. Adil bir li­der için fut­bol­cu­lar da­ha çok mü­ca­de­le eder."

TERİM, KARTAL'IN YERLİ HOCALARINA YENİLMEDİ

Kartal yerli hocaların yönetiminde Fatih Terim'in bileğini hiç bükemedi. Yabancılarda ise bunu 3 kez başardı. Fa­tih Te­rim yö­ne­ti­min­de­ Ga­la­ta­sa­ray, Be­şik­taş ile lig­de 17 der­bi­ye çık­tı. 6 kez ga­lip ge­lir­ken, 8 be­ra­ber­lik, 3 de ye­nil­gi el­de et­ti. İl­gi­nç olan­ ise Te­rim'in 3 ye­nil­gi­si­ni ya­ban­cı tek­nik adam­la­rın yö­ne­ti­min­de­ki Be­şik­taş'a kar­şı al­ma­sı.

Kartal yer­li tek­nik adam­la­rın yö­ne­ti­min­de Te­rim'e kar­şı 7 maç­ta 5 be­ra­ber­lik 2 ye­nil­gi el­de et­ti. Ya­ban­cıların yö­ne­ti­min­de ise Be­şik­taş, Fa­tih Te­rim'le 10 kez kar­şı kar­şı­ya ge­lir­ken 3 ga­li­bi­yet 4 mağ­lu­bi­yet 3 be­ra­ber­lik el­de et­ti. Te­rim'e üs­tün­lük ku­ran tek tek­nik adam Lu­ces­cu olur­ken Ru­men ho­ca 3 maç­ta 2 ga­li­bi­yet 1 be­ra­ber­lik el­de et­ti.

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 215 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2004 Haber 27 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : Türkiye Reklam Ajansı Telefonu:0 553 586 14 77
türk porno anal seks porno izle ankara escort porno
| Faks : Mail Adresi: ucarhaber@yahoo.com | Haber Yazılımı: CM Bilişim