• BIST 79.398
 • Altın 125,520
 • Dolar 3,0865
 • Euro 3,3676
 • Gaziantep : 5 °C
 • Adana : 14 °C
 • Ankara : 3 °C
 • İstanbul : 15 °C
 • İzmir : 15 °C

Toplu Sözleşme ve KPDK kararları hayata geçirilmeli

Toplu Sözleşme ve KPDK kararları hayata geçirilmeli
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ile görüşerek Toplu Sözleşme ve Kamu Personel Danuşma Kurulu (KPDK)'nda görüşülüp uzlaşılan konularla ilgili bir toplantı yaptı.

 

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Bakan Faruk Çelik ile görüşerek; Toplu Sözleşme ve Kamu Personel Danışma Kurulunda görüşülen ve üzerinde uzlaşma sağlanan konular ve kamu görevlilerinin haklı beklentisi doğrultusunda Memur-Sen tarafından gündeme taşınan konularla ilgili yasal düzenlemelerin ivedilikle hazırlanarak yürürlüğe konmasını istedi.
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı binasında gerçekleşen görüşmeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Halil Etyemez ve Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul da katıldı.
 
Genel Başkan Gündoğdu, 22 Ocak Cumartesi günü Haliç Kongre Merkezinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede Toplu Sözleşme ve Kamu Personel Danışma Kurulu’nda gündeme getirilen ve üzerinde ortak çalışma yapılmasına karar verilen; öğretim elamanlarına mahsus ilave maaş artışı (akademik zam), 4/C’li personelin kadroya geçirilmesi, 2005 yılından sonra göreve başlayanlara bir derece verilmesi, disiplin cezalarının affına ilişkin düzenleme yapılması, emekli ikramiyesinin hesaplanmasında otuz yıllık süre sınırlamasının kaldırılması, aile (eş ve çocuk) yardımının artırılması, fazla mesai ücretine yönelik mağduriyetlerin giderilmesi, 28 Şubat mağduru kamu görevlilerinin sosyal güvenlik hakları, yüksek öğretim mezunu işçilerin memur kadrosuna geçirilmesi, iş ve meslek danışmanlarının kadroya geçiş kaynaklı maaş mağduriyeti, atama yapılacak öğretmen sayısının artırılması konuları başta olmak üzere kamu görevlilerinin talep ve beklentilerine konu olan hususlarla ilgili olarak  Memur-Sen’in gündeme taşıdığı ve talep ettiği hususların yasal düzenleme yapılarak hayata geçmesi konusunda bilgi vermiş ve desteğini talep etmişti.
 
Görüşme sonucunda Başbakan Erdoğan, kendisine aktarılan konularla ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’le birlikte çalışılması ve bu çalışmanın sonuçlarının paylaşılması yönünde görüş beyan etmişti.
 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın bu kararı çerçevesinde Genel Başkan Gündoğdu ile Bakan Çelik arasında bu gün yapılan görüşmede; Başbakana aktarılan konular yanında son KPDK’ da varılan karar gereğince oluşturulan teknik komisyonun üzerinde çalıştığı ve mesafe kaydettiği konu başlıkları da değerlendirildi.
 
Kamu görevlilerinin beklentisi doğrultusunda Memur-Sen tarafından talep ve teklife dönüştürülen hususlarla ilgili düzenleme yapılmasının hem kamu personel sistemi hem de kamu görevlileri açısından öneminin farkında olunduğuna ilişkin ortak kanaatin oluştuğu görüşme oldukça verimli geçti.
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, bu görüşmede ifade edilen konu ve taleplerle ilgili olarak çalışma yürüttüklerini, bunlardan kanunla düzenlenmesi gerekmeyen konularda çalışmaların son aşamasına gelindiğini kanunla düzenlenmesi gereken konularda ise ilgili kamu kurum ve kuruluşların görüşlerinin de alınması sürecinin devam ettiğini söyledi.
 
Çelik, çalışmalar sonucunda oluşan kanaatlerin mutlaka Memur-Sen Konfederasyonuyla paylaşılacağını ve sosyal diyalog süreci işletilerek nihai kararın oluşturulacağını da ifade etti.
 
Genel Başkan Gündoğdu, “Faruk Çelik ile bu gün yapılan görüşme 22 Ocak’ta Başbakan Erdoğan ile yaptığı görüşmenin bir sonucudur. Bu süreci, Toplu Sözleşmenin 30 günle sınırlı olmadığını çok kez ispat eden Memur-Sen’in sendikal kazanımın toplu sözleşme dışında da elde edilebileceği yaklaşımına uygun olarak tamamlamak istiyoruz. Görüşmede ifade ettiğimiz talep ve tekliflerin kazanıma dönüşmesi için ısrarcı ve kararlı olmaya devam edeceğiz” dedi.
 
GENEL BAŞKAN GÜNDOĞDU, BAKAN ÇELİK GÖRÜŞMESİNİN KONU BAŞLIKLARI:
 
1- Öğretim Elamanlarına Mahsus İlave Maaş Artışı  (Akademik Zam)
 
Akademik personel, 2002-2012 döneminde doğrudan kendilerine ilave artış yapılmaması ve reel maaş artışı bakımından bazı unvanlar için eksi bazıları içinse çok düşük düzeyde olması nedeniyle diğer kamu görevlilerine nazaran mağdur konumdadır. Özellikle akademik personelin başlangıç maaşı, akademisyenliğe olan ilgiyi azaltmaktadır. Bunun sonucunda, akademik personel sayısındaki artış, üniversite sayısındaki artışla doğru orantılı olamamaktadır.
Bu anlamda, hem akademik personelin reel artış bazlı maaş mağduriyetinin giderilmesi hem de üniversitelerin akademik personel ihtiyacının karşılanmasına ilişkin riskin ortadan kaldırılması hedefiyle akademik personelin maaşlarında; 2014 Ocak ayında 729, 2015 Ocak ayında 729 TL olmak üzere artış yapılması uygun olacaktır.  
 
2- 4/C’li Personelin Kadroya Geçirilmesi
 
 Kamu personel sisteminde son dönemin en önemli gündem maddelerinin başında 4/C statüsündeki geçici personelin kadroya geçirilmesine ilişkin talep yer almaktadır. Buna bağlı olarak, söz konusu personelde yüksek bir beklenti oluşmuştur. Bu çerçevede, kamu hizmetine yönelik motivasyonunu daha üst seviyelere ulaştırmak ve konunun gündemden düşmesini sağlamak amacıyla 4/C’li personelin; öncelikle kadrolu (4/A) statüsüne geçirilmesi, bunun kesinlikle mümkün olmaması halinde ise bu personelin 4/B sözleşmeli personel olarak ya da kadrolu işçi (4/D) statüsünde mevcut görevlerini sürdürmeleri uygun olacaktır.
 
3- 2005 Yılından Sonra Göreve Başlayanlara Bir Derece Verilmesi
 
Son toplu görüşmelerde ve ilk toplu sözleşmede genel hatlarıyla üzerinde uzlaşılmasına rağmen konuya ilişkin yasal düzenleme halen çıkmamıştır.  Kamu Personeli Danışma Kurulu’nda konuyla ilgili kanun tasarısı taslağı hazırlanmış olduğu ifade edilmiş ve bu konuya ilgili kamu kurumlarının genel olarak olumlu baktığı ifade edilmiştir. Bu bağlamda, 2005 yılından sonra göreve başlayan/başlayacak kamu görevlilerine bir derece verilmesi yönündeki düzenlemenin gerçekleştirilmesi, hem daha önce varılan mutabakatın gereğinin yapılması hem de buna ilişkin beklenti içerisinde olan geniş bir kitlenin tekdirinin kazanılmasını sağlayacaktır.
 
4- Disiplin Cezalarının Affına İlişkin Düzenleme Yapılması
 
Kamu görevlilerine disiplin cezalarının affına ilişkin son düzenleme 2006 yılında yapılmış ve (kanunda belirtilenler dışında kalan) 14/02/2005 tarihine kadar işlenen fiillere bağlı olarak disiplin cezaları affedilmiştir. Kamu görevlileri, her beş yılda bir bu yönde düzenleme yapıldığına ilişkin kanaate bağlı olarak 2010 yılından bu yana disiplin cezalarının affına yönelik düzenleme yapılması beklentisi içerisindedir. Bu kapsamda, bu beklentinin karşılanması amacıyla (5525 sayılı Kanunda yer verilen suç türleri dikkate alınarak) 14/2/2005 tarihinden itibaren işlenen fiillere bağlı olarak alınan disiplin cezalarının affına ilişkin düzenleme yapılması uygun olacaktır.
 
5-Emekli İkramiyesinin Hesaplanmasında Otuzyıllık Süre Sınırlamasının Kaldırılması
 
Kamu görevlilerinin emekli ikramiyesinin hesaplanmasında, otuz yıllık süre sınırlaması bulunmaktadır. Buna karşın, otuz yılı aşan hizmet süreleri emekli ikramiyesinin hesabında dikkate alınmazken kamu görevlilerinden otuz yıllık hizmet süresinden sonra da prim kesintisi yapılmaktadır. Gerek toplu görüşme gerekse toplu sözleşme ve son olarak da Kamu Personeli Danışma Kurulu’nda gündeme taşınan ve üzerinde uzlaşılan çok da büyük maliyet gerektirmeyen bu teklifin gereğinin yapılacağına inanıyoruz.
 
6- Aile (Eş Ve Çocuk) Yardımının Artırılması
 
2014-2015 yıllarına ilişkin toplu sözleşmede kamu görevlilerinin eş ve çocuk yardımlarında herhangi bir artış yapılmamıştır. Bunun başlıca nedenini, kadın istihdamının arttırılması ve hali hazırda çalışan kamu görevlilerinin çocuklarının bakımına yönelik kreş yardımı veya kreş imkanı sağlanması, kadın kamu çalışanlarına yönelik ilave bazı hakların pozitif ayrımcılık kapsamlı bir yasal düzenlemeyle verilmesine yönelik çalışma yapılması oluşturmaktadır. Ancak, bu çalışma tamamlanmış ve bu yönde bir düzenleme henüz yürürlüğe girmemiştir. Bu nedenle, kamu görevlilerine ödenen ve ağırlıkla da muhafazakar kamu görevlilerinin yararlandığı eş ve çocuk yardımı tutarlarının artırılması uygun olacaktır.
 
(Kamu Personel Danışma Kurulu’nda Görüşülen Madde)
 
Eş ve çocuk yardımı Kadın istihdamının artırılmasına yönelik konu başlıkları
a. Analık izninin 18 haftaya çıkarılması
b. Üçüncü çocuğa asgari geçim indiriminin %100 uygulanması (mevcut durumda 4 çocuğa uygulanıyor)
c. Süt izni süresinin uzatılması ve süt izni süresince nöbet ve gece vardiyası verilmemesi
d. Evlilik yardımı verilmesi
e. Tüp bebek uygulamasında deneme sayısının üçe çıkarılması
 
7- Fazla Mesai Ücretine Yönelik Mağduriyetlerin Giderilmesi
 
Başta Adalet ve Maliye Bakanlığı personeli olmak üzere birçok kamu kurumunda, fazla mesai ücreti kaynaklı mağduriyet yaşanmaktadır. Mağduriyetin nedenini 2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunun ve 666 sayılı KHK’nin fazla çalışma ücretiyle ilgili hükümleri oluşturmaktadır. Maktu fazla çalışma ücreti uygulamasının sona erdirildiği kurumlar da dahil olmak üzere, fiilen yapılan fazla çalışmayla ilgili olarak; fazla çalışma karşılığı ücretlerin hemen ödenmesi ve buna ilişkin sınırlayıcı hükümlerin mevzuattan çıkarılması yanında fazla çalışma ücreti tutarının arttırılması yönündeki beklentileri karşılayacak bir düzenleme yapılması uygun olacaktır.
 
8- 28 Şubat Mağduru Kamu Görevlilerinin Sosyal Güvenlik Hakları
 
28 Şubat döneminde özellikle muhafazakar kamu görevlilerine yönelik devlet memurluğundan çıkarma veya aday memurluk döneminde “memuriyetine son verilme” işlemleri yapılmıştır. 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici maddelerle bu durumda olanların mağduriyetine çözüm üretilmiş ve son olarak da aynı Kanuna eklenen geçici maddeyle mağdur konulmada olanların açıkta geçen sürelerine karşılık gelen prim tutarlarının ilgili kamu idareleri tarafından SGK’ya ödenmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.
 
Ancak, söz konusu düzenlemede, daha önceki düzenlemeye dayalı olarak boşta geçen sürelere ilişkin borçlanma ödeme yapanlara ödedikleri tutarların geri ödenmesi şeklinde bir hükme yer verilmemiştir. Diğer taraftan, söz konusu dönemde devlet memurluğundan çıkarılmasına bağlı olarak başka sosyal güvenlik kurumlarından (Bağ-Kur, SSK’dan) emekli olmak zorunda bırakılan bir kitle de mevcuttur.
 
Bu çerçevede, açıkta geçen sürelere ilişkin prim tutarlarını borçlanarak kendileri ödeyenlerin ödedikleri tutarların iade edilmesi ve söz konusu sürelere ilişkin prim tutarlarının son görev yaptıkları kurumları tarafından ödenmesi ile başka sosyal güvenlik kurumlarından emekli olmak durumunda kalanların Emekli Sandığı iştirakçisi olarak emekli sayılmasına yönelik bir düzenleme yapılması konuya ilişkin mağduriyetleri büyük oranda giderecektir.
 
9- Yüksek Öğretim Mezunu İşçilerin Memur Kadrosuna Geçirilmesi
 
Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi kadrosunda görev yapmakla birlikte yürüttükleri görevler ağırlıkla memurlar tarafından yürütülen görevlerle aynı özellikleri taşıyan yükseköğretim mezunu (mühendis, avukat, doktor vb.) işçi personelin bulundukları kurumlarda memur kadrolarıyla ilişkilendirilmesi uygun olacaktır. Bu şekilde statü ve kadro değişimi kamu maliyesine ek külfet getirmemekte hatta bu konumdaki personelin bu işleme bağlı olarak maaşlarında düşme meydana gelmektedir.
 
10- İş Ve Meslek Danışmanlarının Kadroya Geçiş Kaynaklı Maaş Mağduriyeti
 
Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine yönelik son düzenlemeyle kadroya geçirilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde görev yapan “iş ve meslek danışmanları”nın maaşı kadroya geçişle birlikte düşmüştür. Söz konusu personelin bu mağduriyetini giderilmesine yönelik  yasal düzenleme çalışması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılmıştır. Bu düzenlemenin çıkması sorunu bütünüyle ortadan kaldıracaktır. Diğer taraftan, İş ve Meslek Danışmanları’nın istihdamın arttırılması ve işsiz sayısının azaltılmasına dönük başarıları ve İMD sertifika programını tamamlayan potansiyel aday sayısı da dikkate alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (İŞ-KUR) tarafından yeni İş ve Meslek Danışmanı istihdamı yapılması da bu yönde oluşan beklentilerin karşılanmasını sağlayacaktır.
 
11- Atama Yapılacak Öğretmen Sayısının Artırılması
 
Kamu personel sistemi içerisinde sayıları en fazla ve en çok ihtiyaç duyulan meslek grubunu öğretmenler oluşturmaktadır. Öğretmen ihtiyacının karşılanamadığı durumlarda, ücretli öğretmenlik uygulaması devreye sokulmaktadır. Bu kapsamda, MEB tarafından açıklanan 120 bin öğretmen açığı ve öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamı yoluyla giderilmesi gibi hususlar dikkate alınarak 2014 yılında en az 80 Bin öğretmen ataması yapılması uygun olacaktır.
 


12 ) Kamu Personeli Danışma Kurulu teknik toplantı sonuç raporunda yer alan konu başlıkları
 
a. Yardımcı hizmetler sınıfına ek gösterge verilmesi
 
b. Yıllık izinlerin iş günü esasına göre düzenlenmesi
 
c. Kit sözleşmeli personelin yıllık izinlerinin memurlarla paralel hale getirilmesi
 
d. Özel sektörde geçen (işçilikte) hizmet sürelerinin tamamının kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi
 
e. 4046 sayılı Kanun’a göre atanan araştırmacıların sorunlarının çözümlenmesi
 
f. Adaylıkta uyarma veya kınama cezası alanların memuriyetten çıkarılması uygulamasına son verilmesi (aday memur tanımının yasadan tamamen çıkarılması)
 
g. 4/B’li ve 4/C’li hamile personele gece nöbeti ve gece vardiyası verilmemesi
 
h. Belediye bağlı kuruluşlarındaki Daire Başkanları ile üniversite Genel Sekreter Yardımcılarının ek göstergesinin 3600’e yükseltilmesi.
i. Fazla çalışmaya ilişkin Başbakanlık Genelgesi hazırlanması
 
j. Sümer Holding personelinden işsizlik sigortası kesilmemesi
 
k. Kitler ve kamuda çalışan üniversite mezunu işçilerin kitlerde 2 sayılı cetvele diğer kamu kurumlarında çalışanların memuriyet kadrolarına geçirilmesi
 
l. Misafir sanatçıların iş güvencesinin sağlanması
 
m. Kamu iktisadi teşebbüslerinde ücret sisteminin değerlendirilmesi, temel ücret gruplarının sayılarının azaltılması ve kurumlar arası ücret dengesizliğinin giderilmesi
 
n. Kadroya geçirilen sözleşmeli personele getirilen 5 yıllık kurumlar arası nakil yasağının eş durumu ve sağlık mazereti yönünden değerlendirilmesi
 
o. GATA sağlık personeline sağlık hizmetleri tazminatı verilmesi
 
p. Yurtdışı 4/B statüsündeki sözleşmeli personelin kadroya alınması ve     aile yardımından faydalandırılması
 
q. Emekli memurlara promosyon ve aile yardımı verilmesi
 
r.  Nöbetçi memurluğu uygulamasının kaldırılması (İçişleri Bakanlığı çalışmakta)
 
 
s. ) Mahkemelerdeki iş yoğunluğu sebebiyle çalışanlara fazla çalışma ücreti verilmesi (Maliye Bakanlığı çalışmakta)
 
t. ) Fazla çalışmaların geçici olması halinde ücret veya izinle karşılanması, süreklilik arz etmesi durumunda ise istihdam artışı yoluna gidilmesi. (Maliye Bakanlığı çalışmakta)
 
 
u. ) Merkez teşkilatlarına servis hizmeti sunulması. (Maliye Bakanlığı çalışmakta)

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 500 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • Fitch ülkelerin büyüme tahminlerini açıkladı04 Ekim 2016 Salı 02:37
 • Digitürk harika fırsatları ayağınıza getiriyor24 Eylül 2016 Cumartesi 17:55
 • En yüksek bonus veren bahis siteleri09 Eylül 2016 Cuma 23:22
 • En Güvenilir Türkçe Bahis Siteleri09 Eylül 2016 Cuma 23:19
 • 7/24 Paykasa İle Ödemelerinizi Güvenle Yapın07 Eylül 2016 Çarşamba 16:27
 • Yeni yılda PIRLANTA küpeler02 Eylül 2016 Cuma 13:41
 • Mimarlık robotunun yeni bölümleri20 Ağustos 2016 Cumartesi 03:04
 • Turkcell faturası07 Ağustos 2016 Pazar 13:50
 • Tektaş Pırlanta Fiyatları!03 Ağustos 2016 Çarşamba 04:25
 • Ticarileştirme01 Ağustos 2016 Pazartesi 09:40
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2004 Haber 27 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : Türkiye Reklam Ajansı Telefonu:0 553 586 14 77
  türk porno anal seks porno izle ankara escort porno Joy Istanbul Escorts
  | Faks : Mail Adresi: ucarhaber@yahoo.com | Haber Yazılımı: CM Bilişim