1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Gülen darbe talimatını o tarihte vermiş

Gülen darbe talimatını o tarihte vermiş

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 9'u firari, 15'i de tutuklu olmak üzere 24 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede,

A+A-

diğer darbe girişimi iddianamelerinden farklı olarak örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in ismi ilk kez "şüpheli" olarak yer aldı. Bir numaralı şüpheli olan Gülen'in, "www.herkul.org" adlı sitede yaptığı konuşmalarla ilgili görüntülerin, örgütün "Colorado bölge imamlığı"nı yapan Hasan Polat'a izletildiği belirtilen iddianamede, Polat'ın yaptığı kriptolojik çözümlemeye göre darbe talimatını Gülen'in verdiğinin anlaşıldığı kaydedildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay tarafından hazırlanan 351 sayfalık iddianamede, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili firari FETÖ elebaşı Gülen'in ismi ilk kez yer aldı ve birçok suçtan 92 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 56 yıldan 174 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen Gülen, "1" numaralı şüpheli olarak gösterildi.

"KAMU GÖREVLİSİ GÖRÜNÜMLÜ ÖRGÜT MENSUPLARI"
FETO¨/PDY'nin, Tu¨rk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ic¸erisine digˆer devlet kurumları gibi yıllar su¨ren bir su¨rec¸te sızdığı belirtilen iddianamede, Türkiye için bas¸lıca tehdit unsuru olan örgüt üyesi askerlerle bu askerleri yo¨nlendirilen o¨rgu¨tu¨n, 15 Temmuz'da "ağabey-imam" tabir edilen sivil unsurlar yo¨netiminde, mevcut anayasal demokratik du¨zeni hedef alan ve mes¸ru hu¨ku¨meti devirme amac¸lı darbe giris¸imi gerc¸ekles¸tirdiği hatırlatıldı.

"Ancak darbe girişimi, Cumhurbas¸kanı Recep Tayyip Erdogˆan'ın c¸agˆrısı u¨zerine bas¸ta milletimizin ve gu¨venlik gu¨c¸lerimizin demokrasiye sahip c¸ıkarak, ferasetle dik durus¸u ve kars¸ı koyması neticesinde bas¸arısızlıkla sonuc¸lanmıs¸tır." denilen iddianamede, elebaşı Fetullah Gülen'in talimatlarıyla, devlet kurumlarına sızan kamu go¨revlisi go¨ru¨nu¨mlu¨ örgüt mensuplarının birkac¸ yıllık su¨rec¸te u¨lkede istikrarsızlık yaratarak, devletin tu¨m kademeleriyle ele gec¸irilip kendi mensuplarından olmayanların tasfiye edilmesi ve sonunda mevcut hu¨ku¨meti devirme amacı dogˆrultusunda gerçekleştirdikleri eylemlere yer verildi.

İstanbul'daki darbe girişimiyle ilgili istatistiki bilgilerin de yer aldığı iddianamede, askerlerin eylemleri sonucu 2'si asker, 5'i polis, 82'si sivil vatandas¸ olmak u¨zere toplam 89 kis¸inin hayatını kaybettigˆi, kolluk go¨revlileri dahil 719 kis¸iye kars¸ı hedef go¨zetmeksizin silahla veya tankla ates¸ ac¸ılarak o¨ldu¨ru¨lmelerine tes¸ebbu¨s edildigˆi, eylemlerin yo¨neldigˆi magˆdurlardan 685'inin yaralandıgˆı, 34'u¨nu¨n yara almadan kurtuldugˆu, 155 kişinin yaralama kastıyla gerc¸ekles¸tirilen eylemlerin magˆduru oldugˆu, kolluk go¨revlileri dahil 148 kişiye kars¸ı yagˆma ve hu¨rriyeti tahdit eylemi gerc¸ekles¸tigˆi, 214 o¨zel s¸ahsa ait mal ile askeri kurumlara ait olanlar haric¸ 25 kamu malının zarar go¨rdu¨gˆu¨nün tespit edildiği bildirildi.

"EYLEME GEÇİLMESİNİ SAĞLAYAN TERÖR ÖRGÜTÜ LİDERİ GÜLEN"
Darbe su¨recinde yurt genelinde ve I·stanbul'da yas¸anan olaylar, olayların degˆerlendirilmesi, darbeyi planlayan ve yo¨nlendirilen FETO¨/PDY'nin yapısı ve is¸leyis¸i, tero¨r o¨rgu¨tu¨ niteligˆi, darbe giris¸iminin tero¨r o¨rgu¨tu¨nu¨n bir eylemler dizisi oldugˆuna dair delillerin sıralandığı iddianamede, hukuki durumu eylemi gerçekleştiren asker s¸ahısların eylemleriyle benzer olmasa da darbe planına bizzat onay verdikten sonra eyleme geçilmesini sagˆlayan tero¨r o¨rgu¨tu¨ lideri Fetullah Gülen'in hukuki durumu irdelendi.

Ankara Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆının 9 Eylül 2016'da "darbe giris¸iminin talimatını verdigˆi" gerekc¸esiyle Gülen hakkında, gec¸ici olarak tutuklanması istemiyle ABD yetkili makamlarına hitaben talepname yazısı ile delil ve tespitlere yer verilen iddianamede, ABD'de ikamet eden tero¨r o¨rgu¨tu¨ elebas¸ı Gülen'in, Türkiye'de is¸lenen birc¸ok suc¸un yanı sıra 15 Temmuz'da gerc¸ekles¸tirilen kanlı darbe tes¸ebbu¨su¨nün talimatını veren kis¸i olması nedeniyle tutuklanması ic¸in arandıgˆı ve 15 Temmuz'da TSK içinde degˆis¸ik ru¨tbelerde go¨rev yapan askerler tarafından Gülen'in emir ve talimatları dogˆrultusunda silahlı bir askeri darbe tes¸ebbu¨su¨nde bulunuldugˆu anımsatıldı.

Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen sanık ve gizli tanık beyanlarının da yer bulduğu iddianamede, "darbe" talimatını Fetullah Gülen'in verdiğine ilişkin anlatımlar sıralandı.

Darbe girişimine katılan Tuğamiral Halil I·brahim Yıldız'ın,"darbe giris¸iminden o¨nce 9 gu¨nlu¨k bayram tatilinde Ankara'da bir kısım askerlerle birlikte darbe planlamasına ilis¸kin toplantı yaptıkları, bu toplantıya katılan FETÖ imamı Adil O¨ksu¨z'ün kendilerine, 'ben bu c¸alıs¸maları Amerika'ya gidip Gülen hocama sunacagˆım' dedigˆi, darbe planlaması yapılan toplantıda darbeye kars¸ı olan bir kısım generalleri rehin alma go¨revinin kendisine verildigˆi, kendisinin de darbe giris¸imi sırasında bu generallerden ikisini rehin aldıgˆı" yönünde beyanda bulunduğu aktarılan iddianamede, Adil O¨ksu¨z'ün en son darbe planlarını Gülen'in onayına sunmak u¨zere 11 Temmuz 2016'da uc¸akla Amerika'ya seyahat ettiği, darbe gerc¸ekles¸meden 2 gu¨n o¨nce 13 Temmuz'da Tu¨rkiye'ye do¨ndüğü ve 16 Temmuz'da darbe giris¸iminin idaresinin yapıldıgˆı Akıncılar Üssu¨'nde yakalandığı bilgisi verildi.

"GÜLEN, BİRİNCİ DERECEDEN SORUMLU"
"Fetullah Gülen'in, Adil O¨ksu¨z aracılıgˆı ile TSK'daki o¨rgu¨t mensubu askerlere 15 Temmuz 2016'da darbe gerc¸ekles¸tirmeleri konusunda talimat verdigˆi anlas¸ılmıs¸tır." denilen iddianamede, FETO¨'nu¨n yayın organı olarak faaliyette bulunan "www.herkul.org" adresinde kayıtlı video sitesinde, Gülen ile Adil O¨ksüz'ün birlikte go¨ru¨ntu¨lerinin bulundugˆu kaydedildi.

Jandarmada albay rütbesiyle görev yapan Arif Kalkan'ın 14 Ağustos 2016'da verdiği ifadede, "askeri lise yıllarından itibaren FETO¨ olarak tanınan o¨rgu¨tu¨n ic¸erisinde yer aldıgˆı, bu o¨rgu¨tu¨n lideri olan Gülen ile iki kez yu¨z yu¨ze go¨ru¨s¸tu¨gˆu¨, askeri lise o¨gˆrencisiyken yaptıgˆı bu go¨ru¨s¸melerden birisinde Gülen'in kendisine 'Baki' kod ismini verdigˆi, darbe o¨ncesinde FETO¨ üyesi askerlerle Ankara'da toplantı yaptıkları, kendisine Ankara Gu¨vercinlik'te bulunan bir kısım generalleri rehin alarak darbe giris¸iminin merkezi olan Akıncılar Hava Üssu¨'ne go¨tu¨rme go¨revi verildigˆi, kendisine ve kendisi gibi Tu¨rk ordusunda go¨rev yapan degˆis¸ik ru¨tbedeki darbeye katılan subaylara, Gülen'in Tu¨rkiye'de bulunan o¨rgu¨t yo¨neticileri aracılıgˆıyla talimatlar verdigˆi, kendilerinin de aldıkları bu talimatlar dogˆrultusunda hareket ederek, 15 Temmuz 2016 tarihinde darbe giris¸iminde bulundukları" yönünde beyanda bulunduğu belirtilen iddianamede, Genelkurmay Bas¸kanı Orgeneral Hulusi Akar'ın da mağdur olarak verdiği 19 Temmuz tarihli ifadesinde, "Darbeci askerler tarafından rehin alındıktan sonra, darbecilerin karargah olarak kullandıkları Akıncılar Hava U¨ssu¨'ne go¨tu¨ru¨ldu¨gˆu¨nde, FETO¨ u¨yesi olan darbeci askerlerden Hakan Evrim'in kendisine, 'dilerseniz, sizi kanaat o¨nderimiz Fetullah Gu¨len ile go¨ru¨s¸tu¨ru¨ru¨z' dedigˆi" beyanı hatırlatıldı.

Bu ifadelerden Gülen'in darbe tes¸ebbu¨su¨nu¨n yo¨neticisi oldugˆunun en gu¨c¸lu¨ s¸ekilde anlas¸ıldığı vurgulanan iddianamede, "Tanık beyanları ve s¸u¨phelilerin itirafları incelendigˆinde, darbe tes¸ebbu¨su¨nu¨n Gülen'in emir ve talimatları dogˆrultusunda hareket eden TSK ic¸erisindeki FETO¨ u¨yeleri tarafından gerc¸ekles¸tirildigˆi, Tu¨rkiye'de darbe planlaması yapıldıktan sonra planlar onaylanmak u¨zere Amerika Birles¸ik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde yas¸ayan Gülen'e go¨tu¨ru¨ldu¨gˆu¨, kendisinin darbe planına onay verdikten sonra darbe giris¸iminde bulunuldugˆu, Gülen'in darbe tes¸ebbu¨su¨nu¨ gerc¸ekles¸tiren ve sivil halkı katleden FETO¨ lideri olarak hem darbe tes¸ebbu¨su¨nden hem de sivillerin o¨lu¨m ve yaralamalarından birinci derecede sorumlu oldugˆu ac¸ıkc¸a anlas¸ılmıs¸tır." değerlendirmesi yapıldı.

"COLARADO BÖLGE İMAMI"NIN KRİPTOLOJİK ÇÖZÜMLEMESİ
İddianamede, tero¨r o¨rgu¨tu¨nu¨n muhtelif kademelerinde u¨lke geneli bo¨lge imamlıgˆı ve ABD'de muhtelif eyaletlerin bagˆlı oldugˆu "Colarodo bo¨lge imamlıgˆı" sıfatıyla yo¨netici olarak faaliyet go¨steren, etkin pis¸manlık hu¨ku¨mlerinden yararlanan, o¨rgu¨t ve faaliyetleri hakkında ac¸ıklamalarda bulunan Hasan Polat'ın ifadesine de yer verilerek, o¨rgu¨t ic¸erisinde kriptoloji sorumlulugˆu go¨revini yapmasından dolayı Gülen'in darbe giris¸imi o¨ncesi ve sonrasında o¨rgu¨t u¨yelerine hitaben yapmıs¸ oldugˆu bir kısım konus¸maların tespit edildiği ve Polat'a kriptolojik c¸o¨zu¨mleme yaptırıldığı bilgisi yer aldı.

Polat'ın, Gülen'in konuşmalarının yer aldığı görüntü çözümlemelerine, iddianamede şöyle yer verildi:

"Fetullah Gülen'in 'www.herkul.org' isimli internet sitesinde, 13 Haziran 2009 tarihli konuşması; 'Örgu¨tu¨n ideolojisi dogˆrultusunda hareket eden mensuplarına devletin kamu kurumlarına sızılması talimatı verdi.' 4 Şubat 2016 tarihli konuşması; '15 Temmuz'da tarihinde gerc¸ekles¸tirilen darbe giris¸imi o¨ncesinde o¨rgu¨tu¨ne mensup bir kısım asker s¸ahıslara darbe yapılması talimatı verdi, du¨s¸man go¨rdu¨gˆu¨ Tu¨rkiye Cumhuriyeti hu¨ku¨metine kars¸ı yapılan darbe giris¸imini 'du¨s¸manını o¨ldu¨rme' s¸eklinde tanımladı, bu giris¸im esnasında o¨lenlerin s¸ehit, yaralananların gazi olacagˆını beyan etti.' Yeşil-haki renkli cübbe giyerek yaptığı konuşması; 'Daha o¨nceden haki renkli cu¨ppe giydigˆine hic¸ s¸ahit olmadım. Konus¸masında o¨rgu¨tu¨ne mensup asker s¸ahıslara o¨zellikli bir mesaj verdi.' 22 Temmuz 2016 tarihli konuşması; 'Darbe giris¸iminden sonra o¨rgu¨tu¨nu¨n ideolojisi dogˆrultusunda hareket eden o¨rgu¨t mensuplarına kars¸ı yu¨ru¨tu¨len sorus¸turmalarda yakalanan, go¨zaltına alınan ve tutuklananlara konus¸mamaları, susmaları, o¨rgu¨tu¨ des¸ifre etmemeleri talimatı verdi, ayrıca darbe giris¸imine kars¸ı c¸ıkan ve engelledikleri zannettigˆi s¸eklinde tanımladıgˆı vatandas¸lar ic¸in (ahmak) kelimesini kullanarak hakaret etti."

Hasan Polat'ın yaptığı tespitlerde herhangi bir tereddu¨du¨ olmadıgˆını da söylediği belirtilen iddianamede, Gülen'in yeşil-haki cübbeyle yaptığı konuşmayla ilgili, "Gülen'in, internet sitesinden bugu¨ne kadarki yapmıs¸ oldugˆu sohbet yahut dini bir vaaz gibi go¨ru¨nen konus¸malarında belirtilen tarihteki konus¸ması haric¸, hic¸bir konus¸masında genel itibarıyla askeri birimlerin kullanmıs¸ oldukları haki-yes¸il renkli cu¨bbe giymedigˆi ancak 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbeye tes¸ebbu¨s olaylarından kısa su¨re o¨nce, 20 Mart 2016 tarihindeki sohbet yahut dini bir vaaz gibi go¨ru¨nen konus¸masında askeri kurumların kullanmıs¸ oldugˆu kıyafetlerde kullanılan haki-yes¸il rengin kullanıldıgˆı tespit edilmis¸tir." denildi.

Bu haber toplam 1919 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.