FETULLAH’IN SABETAY MÜRİDİ

FETULLAH’IN SEBATAY MÜRİDİ
Dönmelerin dönmeliği kâğıt üzerindedir…
Dilleri dönmüş ama kalpleri asla dönmemiştir.

Bunlar tıpkı sözde Mesihleri Sabatay Sevi gibi kâğıt üzerinde Türk ve Müslüman görünür, ibadet olarak Yahudilik üzerine ibadet ederler.
Dönmeler; Sabatay Sevi’nin Osmanlı Sultanı 4. Mehmet tarafından Müslümanlığa zorlanmasını asla ama asla unutmadılar.
Bu olayın kinini hep içlerinde tuttular.
Bu kadar kinlendikleri Osmanlı bu Yahudileri, 1492’de büyük bir soykırımdan kurtardı. Onları topraklarımıza getirip yurt ve iş sahibi yaptı.
Osmanlı tarafından soyu kurtulan o Yahudiler; Bu dinin, bu milletin ve Türkiye’nin en büyük düşmanı kesildi.
Bu olay; insanlık tarihinin en büyük “İyilikten maraz doğar” olaylarından birisidir.
Sabetayistler kinli oldukları dini ve devleti yıkmak için; laik, sol, batıcı kesimi merkez edindiler.  Kemalist, Laik ve Çağdaş kılıklarına büründüler.
Bunlar tıpkı Müslüman göründükleri gibi sahteden Kemalist görünürler.
Sabataist Fatma Arığ bu hali şöyle itiraf etti;
Anneanneme niye namaz kılmadığını” sorduğumda “Biz Atatürkçüyüz” diyordu. Selanikli dönme değil, “Atatürkçü ve laikiz” diyerek baskıdan ve ötelenmekten kurtuluyorlardı.
Sabetaylar sızdıkları; Kemalist, laik ve sol yapılarda Osmanlı ve İslam düşmanı bir gençlik yetiştirmek için büyük bir düzen kurdu.
Bu düzenden başbakan, bakanlar ve genelkurmay başkanları çıkardı.
Medya ve televizyonları kontrollerini alıp, Türk milletini istedikleri gibi yönlendirdi.
Bu gün Türkiye genelinde 30-40 bin kişi civarında Sabetay (Dönme) olduğu tahmin edilmektedir. Sayıları az ama etkinlikleri çok ama çok fazladır.
Bunlar daha çok Edirne, İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa’da yaşamaktadırlar.
Yoğun olarak bulundukları yer Selânik olduğu için dönmelere; “Selânik dönmesi” denilir.
Mübadele sonrasında Türkiye’nin çeşitli şehirlerine gelip yerleşen dönmelerden doğum yerleri Selânik olanlar, Selânik ismini değiştirdiler.
Dönmeler; Türkler ‘in yanında Türk isimlerini, kendi aralarında ise Yahudi isimlerini kullanır.
FETÖ’yü kurup finanse eden İzmir’in dönmeleridir.
İzmir’deki Sabetaylar arasında Karakaşzade aileler son derece zengindi.

Sabatay Sevi'nin ölümünden sonda bunlar; Karakaşlar, (Kuniosos) Yakubiler ve Kapancılar (Kapaniler) olarak üç gruba bölündüler.
Bunların üçü de birbirini sevmez.
Bu üç ayrı grupta farklı yerlerde ibadet eder.
Mezarlıkları bile birbirinden farklıdır.
Kolay kolay birbirinden kız alıp vermez ve hatta tuttukları takımlar bile farklıdır.
Yakubiler Beşiktaş, Kapaniler Fenerbahçe ve Karakaşlar Galatasaray’da güçlüdürler ve yönetimindeler.
Bu grupların Nesl-i Şerîf denilen en yüksek asil ailelere mensup birer reisi vardır.
Nesli Şerif, cemaat ihtiyarlarının reyleriyle seçilirler, ölünceye kadar bu mevkide kalırlar.
Sevi’nin kayınbiraderi olan Yakov Qerido’yu onun halifesi kabul eden Yakubiler, daha sonraları ortaya çıkan Baruhya Ruso’nun (Osman Baba, Osman Ağa) hilafetine inanan Karakaşlar ve sadece Sevi’ye inanan Kapancılardır. Kapan'ın İbranicede İzmir’im manasındadır.
Kapancılar sakallarını, Yakubiler başlarını tıraş ederler. Fanatik Karakaşlar ise, sakallarını da saçlarını da tıraş etmezler.
FETÖ’nün finansörü olan iki Yahudi Tüccar Hacı Ahmet Tatari ve Hacı Nuri Sevil de Karakaşzade idi. Karakaşlar FETÖ’nün kurulduğu Kestanepazarı’na hâkimdi.
FETÖ’nün teşkilatlanmaya başladığı Kestanepazarı’ndaki Sokak, aynı zamanda Sabetayizm’in kurucusu Sabetay Sevi’nin yaşadığı sokaktı.
Sabetayların kendilerini gizledikleri başka bir kuruluş da, MASONLUKTUR.

Türkiye’deki masonların önemli bir kısmı SABETAYLARDAN meydana gelir.
Fetullah Gülen’i mason yapan; İzmir'deki Muhterem Locası’nın kurucusu Nüzhet Hamdi Çançar’dı. Referans olan da büyük mason CHP Genel Sekreteri Kasım Gülek’ti.
Kuran hocasını, “Atatürk düşmanı” diye ispiyonlayan Fetullah Gülen’i daha 17 yaşındayken MİT’in kurucusu Mehmet Fuat Doğu’ya götüren ve tanıştıran da Masonların en üst derecesindeki CHP’nin güçlü ismi Kasım Gülek’ti.
FETÖ’nün gerçek patronu ve Fetullah Gülen’in hamisi Yaşar Tunagür ‘de bir masondu.
Fetullah Gülen’in İzmir’deki cemaatinin içinde, çok sayıda mason görünümlü Sabetay vardı.
FETÖ’nün kurucularının önemli bir bölümü Mason görünümlü Sabetayist’ti.
FETÖ’nün ilk kaynağı Kestanepazarı Öğrenci Derneği idi. Bu dernekte o zaman 300-400 talebe vardı. Bugün FETÖ örgütünün En üst kattaki kurmay kadrosunun önemli bir kısmı bu talebelerden seçildi.
Gülen ile doğrudan temasta olan Baş Yüceler olarak adlandırılan diğer etkin kesim de yine Kestanepazarı Derneği ve Camisi kökenlidir.
Bu talebeler arasında Abdullah Aymaz, İsmail Büyükçelebi, İlahiyat Fakültesi eski Dekanı İbrahim Kâfi de bulunuyordu.
Bunlardan İsmail Büyükçelebi ve Abdullah Aymaz, Fetullah Gülen öldükten sonra yerine geleceği konuşulan iki isim.
AK Parti milletvekili iken firar eden İlhan İşbilen, Kestanepazarı ’nın berberi idi. 
Gülen’i tıraş ettikten sonra milletvekilliğine kadar yükseldi.
Sıkıyönetim Komutanlığı’nın 1972’de hazırladığı “Teokratik Devlet Yapılanmaları” başlıklı raporda, FETÖ ile masonların irtibat ve iş birliği ortaya konuluyor.
27 Mayıs Milli Birlik Komitesi Genel Sekreteri Şükran Özkaya’nın arşivinden çıkan orijinal resmi belgeler, FETÖ’nün masonlarca kurulduğunu gösteriyor.
1991’de Özal’a sunulan
 rapora göre; FETÖ’nün Gülen, Kasım Gülek ve Yaşar Tunagür’ün yanısıra 21 kişilik icra heyetinin 14’ü masondu.
Mason olarak işaretlenen 14 İstişare Kurulu Yöneticileri şunlar;
Abdullah Aymaz (Almanya ve Amerika imamı),  Mehmet Erdoğan Tüzün (FETÖ'de tayin işlerinden sorumlu) Nuri Metin, M. İhsan Kalkavan, Naci Tosun, Ahmet Akdemir.
Ali Bayraktar, Nevzat Ayvacı, İsmail Büyükçelebi, İlhan İşbilen, Mehmet Çelikel, Ali Rıza Tanrısever, A. Kemal Turhan, Mehmet Deniz Katırcı, Ömer Özgül, Enver Özeren, Ömer Uğur ve Cemil Koca.
Kısaca; Fetullah Gülen ve örgütü FETÖ;  Sabetaycıların tarafından kurulup yetiştirildi, Masonlar tarafından beslenip büyütüldü ve Amerika tarafından da korunup kollandı.

Şimdi size başka bir ayrıntı daha aktarayım.

Selâmi Haktan auf Twitter: "YAMAN DEDE SEN ANLA Mehmet Altan, Fetö  kolejleri kurucusu 'Yaman Dede' lakaplı Sami Yıldırım'ın kızı Sezen  Aksu'dan 15 şarkılık CD istedi. Bir hafta sonra 11 11 AYM üyesi
FETÖ’nün yuvası ve kalesi, İzmir’deki Yamanlar Koleji’dir.
15 Kasım 1982 tarihinde eğitim hayatına atılan Yamanlar Koleji, Sabetay ailelerinin çocuklarının da eğitimi için kurulmuştu.
Bu okul aynı zamanda FETÖ’ye eleman sağlayan önemli bir kaynak oldu.
Okulun ilk müdürü Sami Yıldırım’dı. Sami Yıldırım tam 25 sene bu FETÖ kalesinde müdürlük yaptı.
O da fanatik bir FETÖ müridi idi.
Kolejin 5.’inci katında, FETÖ elebaşına tahsis edilmiş bir makam odası kurdu.

Odada Fetullah Gülen’e ait tespihler, hırkası, özel eşyaları camekânlar içinde sergileniyordu.
Okulda eğitim gördükten sonra askeriyeye giren öğrenciler bu odada FETÖ'ye bağlılık yeminleri ediyordu. Askerlerin kılıçları okulda sergilenmektedir!
15 Temmuz darbesi sonrasında yapılan aramada bütün bu materyaller tek tek ele geçirildi.
FETÖ’cüler Sami Yıldırım’ı, ‘Yaman Dede’ olarak çağırır.
Gülen ile Sami Yıldırım’ın dostluğu; kâh Yamanlar Koleji’nin müdür odasında kâh İstanbul Altunizade’de özel dairede sürdü. Gülen, Yıldırım’ın yıllar önce öğrencilere yaptığı sabah konuşmalarını okuldaki özel odasından dinlerdi.
Kurulan her yeni FETÖ okulunda; Gülen’in misafirlerine okulların sunumunu yapan da “Yaman Dede’ydi
Peki, Gerçekte kimdi bu Sami Yıldırım?
Diğer adıyla Samuel Yıldırım…

KRİPTO SEBATAY YAHUDİLER,
Türkiye ondan ziyade kızı Suzin Yıldırım’ı tanıdı. Suzin Yıldırım adını Türk ismi yapıp önce Fatma Sezen Yıldırım adını aldı.
Türkiye onu daha sonra kullandığı Sezen Aksu ismiyle tanıdı.
Minik Serçe Sezen Aksu; FETÖ’nün baş müridi Samuel (Sami) Yıldırım’ın kızı idi.
Sami Yıldırım ve kızı Sezen Aksu da Sabetaydı.
“Minik Serçe ”nin neden kısa sürede bu kadar ünlenip yükseldiğini anlamışsınızdır.
Bu Sabetay Yaman dede, Fetullah Gülen’in önemli müritlerindendi.

15 Temmuz darbesinden 4 buçuk ay önce, Sezen Aksu’nun annesi öldüğünde, Gülen ABD’den bir taziye mesajı yayınlamıştı.  Fetullah Gülen; Sami Yıldırım için “aziz dost”, Sezen Aksu için “güzide sanatçımız” diyor, ailenin acısını paylaşıyordu.
Geçenlerde ölen Sami Yıldırım için de benzer taziyede bulundu.
Ey FETÖ’cüler, burada bir gariplik yok mu?

Bir Sabetay bir Müslüman hocaya mürit olur mu?
Sabetay ancak başka bir Sabetaya mürit olur.
Ey FETÖ şakirtleri!

Size soruları çaldıran da kadınlarınızın başını açtırıp içki içiren de Himmet diye paranızı aşıran da devletinize düşman ettiren de işte bu dönmelerdi.
Az kalsın darbe yaptırtıp, ikinci İsrail devletini kuracaklardı.
Bunu başarsalar, ilk sizi sallandırıp temelli kurtulacaklardı.
Kör gözünüz, sağırlaşmış kulaklarının ve kararmış kalbiniz hala açılmayacak mı?
Benim yazıları okumadan siliyorsunuz ama kalbinizdeki bu FETÖ kirine bir türlü dokunmuyorsunuz.
O kiri şimdi temizlemezseniz, bilesiniz ki Cehennemde ateş temizler.
Bu gidişle de sizi zebaniler paklar.
Benden söylemesi.

METİN ÖZER/HABERVİTRİNİ

Önceki ve Sonraki Yazılar