Atatürk başardı biz de başarırız

18 Mayıs 2021 Salı

Mustafa Kemal Paşa İstanbul'a geldiği gün işgal kuvvetleri donanması Haydarpaşa açıklarından İstanbul'a girmekteydi. Mustafa Kemal Paşa son derece üzgün ve kızgın olarak dedi ki;

- "Geldikleri Gibi Giderler…"

"İlk kez ulusal egemenlik" ilkesini Amasya tamimi ile koyan Mustafa Kemal, Erzurum ve Sivas kongreleri sonrası 23 Nisan 1920'de Ankara'da Büyük Millet Meclisi'ni kurdu.

30 Ağustos'ta Büyük Zafer ile Anadolu'yu yedi düvelden temizledi.

29 Ekim 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisinde "Cumhuriyet" ilan edildi ve uğruna canımız feda Türkiye Cumhuriyeti Devletimize kavuştuk.

Atatürk'ün bizlere armağanı olan ilkeleri hatırlayalım:

1- CUMHURİYETÇİLİK:

Atatürk dedi ki;

- "Hükümetimiz doğrudan doğruya milletin yaptığı bir hükümettir ki, onun adı cumhuriyettir.

- Artık hükümet ve millet arasında geçmişteki ayrılık kalmamıştır. Yönetim halk, halk yönetim demektir."

2- HALKÇILIK:

Egemenlik bir kişi, bir zümre ya da bir ailenin elinde bulunamaz, halkın seçimle iş başına getirdiği kişiler, ülkeyi yönetir.

Halkçılık;

- Ülke yönetiminin demokratikliği,

- Birey ve sınıflara ayrıcalık tanınmaz.

3- LAİKLİK:

"Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması" lâiklik ilkemizdir. Türk devriminin ve anayasanın değişmez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez demokratik unsurudur.

4- DEVRİMCİLİK:

Devrimcilik, eylem ve atılım kavramlarını kapsayan ilkedir.

Devrimcilik, Atatürk İlkelerinin tümünü gerçekleştirmeye, korumaya ve yaşatmaya kesin kararlılıktır.

Atatürk dedi ki;

- "Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılâpların gayesi Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen modern ve bütün anlam ve biçimi ile uygar bir toplum haline getirmektir.

- İnkılâbımızın asıl hedefi budur.

- Bu gerçeği kabul etmeyen zihniyetleri darmadağın etmek zorunludur.

- Şimdiye kadar milletin beynini paslandıran, uyuşturan ve bu zihniyette bulunanlar olmuştur.

- Herhalde zihniyetlerde mevcut hurafeler tamamıyla kovulacaktır.

- Onlar çıkarılmadıkça beyinlere gerçeğin ışıklarını sokmak imkânsızdır."

5- MİLLİYETÇİLİK:

Milliyetçilik ulusal savaşımızın ana temasıdır. Türk halkı ümmet olmaktan kurtulup ulus haline gelmiştir.

Atatürk dedi ki;

- "Türk milliyetçiliği, bütün çağdaş milletlerle bir ahenkte yürümekle beraber, Türk toplumunun özel karakterini ve başlı başına bağımsız kimliğini korumayı esas sayar.

- Biz doğrudan doğruya milliyetperveriz, Türk milliyetçisiyiz.

- Diyarbakırlı, Vanlı, Erzurumlu, Trabzonlu, İstanbullu, Trakyalı ve Makedonyalı, hep bir milletin evlatları, hep aynı cevherin damarlarıdır."

6- DEVLETÇİLİK:

Anayasamızda yer alan devletçilik ilkesi; sosyal, toplumsal, ekonomik ve kültürel kalkınmada devletin görevlerini açıklar.

Atatürk dedi ki;

- "Bizim takip ettiğimiz devletçilik, bireysel çalışmayı ve gayreti esas tutmakla beraber, mümkün olduğu kadar az zaman içinde milleti refaha ve memleketi bayındırlaştırabilmek için, milletin genel ve yüksek çıkarlarının gerektirdiği işlerde özellikle ekonomik sahada devleti fiilen ilgili kılmak mümkün esaslarımızdandır."

ATATÜRK DEVRİMLERİ

- Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)

- Cumhuriyetin İlanı (29 Ekim 1923)

- Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)

- Medeni Kanunun Kabulü (17 Şubat 1926)

- Tarikatların Kaldırılması, Tekke Ve Zaviyelerin Kapatılması (30 Kasım 1925)

- Laikliğin Kabulü (1928-1937)

- Kadın Haklarının Tanınması (1930-1933 ve 1934)

- Şapka ve Kıyafet Kanunu (25 Kasım 1925)

- Takvim, Saat ve Ölçülerde Değişiklik (1925 ve 1931)

- Soyadı Yasasının Kabulü (21 Haziran 1934)

- Eğitim ve Öğretim Devrimi (3 Mart 1924)

- Harf Devrimi (1 Kasım 1928)

- Dil Devrimi (12 Temmuz 1932)

***

Bugüne gelince;

Atatürk'ün olmazsa olmaz; "Yönetim halk, halk yönetim" ilkesi yok edildiğine göre gençliğe hitabını emir sayalım ve uygulayalım;

- "Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır!

- Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda, mevcuttur."

Bugün 19 Mayıs, ilk adımın 102. Yılı Büyük Türk Milletine kutlu olsun.

11 Haziran 2023'te yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine 753 gün var… (Şimdilik.)

- Atatürk başardı biz de başarırız…

Önceki ve Sonraki Yazılar