LAİK YOBAZ VİRÜSÜ

LAİK YOBAZ VİRÜSÜ
Virüsle savaşta işi en zor ülkeyiz.
Diğerleri tek bir Koronavirüs ile savaşırken, biz aynı anda iki virüsle boğuşuyoruz.
Bizim boğuştuğumuz ikinci virüsün adı; “Laik Yobaz Virüsü
Koronavirüs sadece bulaştığı insanları etkiler.
Laik yobaz virüsü ise farklıdır.
Bu virüs insanlara bulaşır, insanlardan topluma, toplumdan devlete geçer.
İnsanı öldürmez ama toplumu çürütür, devleti felç eder.
Koronavirüs Çin’deki hayvanlardan, Laik yobaz Virüsü ise İngiltere’deki Kraliyet Sarayı’ndan yayıldı.
İngiliz Kraliyet Sarayı’nın zemin katındaki gizli laboratuvarında imal edilen Laik yobaz virüsü, sadece İslam ülkelerine bulaştı.

Bu virüs Müslüman ülkelerin dışındakileri etkilemedi.
Laik Yobaz Virüsü, Arabistanlı Lawrance eliyle Araplara bulaştırıldı.
Virüsü kapan bir kısım Suudiler Osmanlıya isyan bayrağı açtı.
Laik Yobaz Virüsü; 1921 yılında İngiliz ajanı Sir Ardeşir J. Reporter aracılığıyla İran’da Rıza Pehlevî’ye bulaştı.

Virüs; Vehhabiliğin kurucusu olan Muhammed bin Abdülvahhab ve Muhammed bin Suud üzerinden Suudi Arabistan’a ulaştı.
Laik Virüs, Kral Fuad üzerinden Mısır’a gitti. Yemen, Ürdün, Sudan ve Körfez ülkelerinin hepsi virüsün etki alanına girdi.
Bugün; İran hariç bu ülkelerin tamamı hala virüsün etkisi altındadır.
Laik yobaz virüsünün bir özelliği var.
Bulaştığı kimseler anında İngilizlerin emrine girer ama onlar bunu anlamaz.

Gelelim bize!
Bundan tam 131 yıl önce; İngiltere’den gelen masonlar, çantasındaki Laik Virüsünü İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne bulaştırdı.
Osmanlı döneminde Laik Virüsünün kaynağı, İttihat ve Terakki Cemiyetiydi.
İngiliz virüsü daha çok; ırkından ve dininden utanan batı hayranı okumuş kesimleri etkiledi.
Siyasetçiler, gazeteciler, yazar-çizer takımı ve sanat çevreleri kısa sürede virüsün etkisi altına girdi.
Zaten virüs avamı değil üst tabakayı etkileyecek şekilde üretilmişti.
İngilizlerin laik virüsü, Türkiye’de mutasyona uğradı.
Virüsün kapan Türkler, başka görüş ve düşünceye tahammül edemez hale gelip, kendilerinden başka herkesi irticacı görecek kadar bağnaz yani yobaz oldu.
Bu virüsü taşıyanların halkı küçük görmelerinin nedeni de budur.

Bir gazetecinin halkı, “Göbeğini kaşıyan adamlar” diyerek aşağılamasına, taşıdığı Laik Yobaz Virüsü neden olmuştu.
Virüsü hazırlayanların iki gayesi vardı. Birincisi Osmanlıyı, ikincisi ise dini yıkmaktı.
Birinci amaç için virüs bulaşan Suudi bedeviler topluca Osmanlı’ya saldırdı. İçimizdeki virüslüler de onlara destek verdi. Sonuçta amaçlarına ulaştılar.
Virüsün bir hedefi daha vardı; dini yıkmak
İngilizler; Suudi Arabistan’da ‘Vehhabilik’ adında bir sapıklık icat ederek, Suudiler dinden –imandan etti. Mısır, İran, Irak ve Ürdün gibi ülkeler “Batılılaştırılarak” dinden uzaklaştırıldı.
Biz de ise ‘Laiklik’ diye bir kavram icat ederek, sözde dini devletten ayırdılar.
Ayırdılar ayırmasına da; virüsün etkisindekiler, Laikliği din zannetmeye başladı.

Çünkü bu virüsün çok sinsi bir özelliği var.
Laik Yobaz Virüsü ilk önce beyinde din ve maneviyat duygusunun olduğu bölüme saldırıp, burasını tahrip eder.
İnsan beyninde Limbik Sistem denilen bir sistem var.
Burası;  
beyin sapını çevreleyen kısımdır ve duygularımızı kontrol eden merkezdir.
Virüs bu merkezi kontrol altına alarak, dini duyguları yok eder.
Beyinde bir de Neokorteks denilen, düşüncenin merkezi var.
Virüsün ikinci hedefi bulaştığı kişinin sağlıklı düşünmesini engellemektir.
Beyin yaradılış gereği bildiğiniz gibi yumuşak ve elastiktir.
Virüs beyinde dolaşırken girdiği kısımları katılaştırıp. sertleştirir.
Laik Yobaz Virüsü taşıyanlara, “Beton kafalı” denilmesinin sebebi de budur.
Bu merkezleri bozulduğu için laikler asla sağlıklı düşünemezler.
Laik yobazlara bir bakın!
Kelime hazneleri çok dardır. Hemen hepsi benzer kelimeler kullanır.
Mesela; Cumhuriyet, Atatürk, laiklik, barış, çağdaş, demokrat, ilericilik, yurttaş, özgürlük ve Nazım Hikmet.
Kurdukları her cümlede bu 10 kelime, bir veya birkaç yerde geçer.

Laik Yobazlar Bir yere başkan seçildiklerinde, o yerin cadde ve sokak isimlerini mutlaka bu 10 isimle değiştirirler.
Başka bir ortak yanları da, şehirlerin her yanına heykel dikmeleridir.
Heykel, Laik yobazların olmazsa olmaz icraatlarının başında gelir.
Laik yobazlar; kendileri ilerici, kendilerinden olmayanı gerici kabul ederler.
İlericidirler ama özlemleri hep geçmişedir!..
Bunlar bir araya geldiklerinde 70’lik bir rakı açıp, Cumhuriyetin ilk yıllarının konuşup överler.
Geçmişe özlemleri o kadar fazladır ki; son teknoloji yapılan milli otomobili beğenmez, 60 sene önce yapılan Devrim otomobiline hayranlıklarını dile getirir.
Bir de din meselesi var.
Laik Yobazlar dinin olmazsa olmaz emri olan; namazı kılmaz, orucu tutmaz, zekâtı vermez ve hacca gitmez.
Buna karşılık dinen haram kılınan; içkiyi içer, zinayı yapar, örtünmez ve faiz yer.

Kısaca; Allah’ın ‘yap’ dediklerini yapmaz, ‘yapma’ dediklerini yapar.
Bu hallerine bakmaz,  kendini dindarlardan bile daha Müslüman görür.
Hatta dindarların çoğunun cehenneme, kendinin cennete gideceğini iddia eder.
Nedenini sorduğunuzda; “Bizim kalbimiz temiz.” Der.
İngilizler bu virüsü; Bedevilere Türkleri, Türklere de Arapları düşman gösterecek şekilde üretti. Bedeviler Türkleri, pis ve hırsız bir millet olarak görür.
Benzer durum bizim virüs kapan Türklerde de var.
Bizim laik yobazlarda müthiş bir Arap düşmanlığı vardır.
Gerçi bunların Arap düşmanlığı, Peygamber Efendimiz ’in Arap olmasından kaynaklanır ama bunu açıktan söyleyemedikleri için Arap milletini hedef alır.
Laik yobazlar bütün siyahilerin Arap olduğunu sanır. Oysa gerçek Arap beyaz tenlidir.
İşleri karıştığı zaman, “Arapsaçına döndü’ derler. Oysa Araplar düz saçlıdır. Onların kastettiği yine zenci saçıdır.
Laik Yobazların milliyetlerine düşkünlüğü yoktur. “Türk” ifadesini Atatürk’ün adında geçtiği için severler. Ama asla ‘Türkçü’ değildirler. Hatta Türkçü olanları, ‘Faşist-ırkçı’ deyip kötüler ve küçümser.
Laik Yobazlar, soyunun ve kökünün Cumhuriyet ile birlikte doğduğunu kabul eder.
Cumhuriyet öncesi Osmanlı, Selçuklu ve Oğuz’a kadarki Türk soylarını asla kabul etmez ve bu soya mensup olduklarını şiddetle reddeder.
Laik Yobazlarda inanılmaz derecede bir Atatürk saplantısı vardır. Atatürk’e secde edecek derecede sevgi duyarlar.
Her iyi ve güzel işin altında mutlaka Atatürk olduğuna inanırlar.
Laik Yobaz gazetecilerden birisi,  Türkiye’nin Çin’den satın aldığı Koronavirüs kitlerinin parasının Atatürk tarafından ödendiğini yazdı.

Bu hayal ve uydurma haberi duyan diğer laik yobazlar birbirlerine sarılıp, bayram etti.
Hiç birisi ölmüş Atatürk’ün bu parayı nasıl ödediğini sorgulamadı ve birbirine şöyle mesaj attılar; “Yine bizi Ulu Önder kurtardı
Emin olun bu haberin sevinciyle hıçkıra hıçkıra ağlayanlar oldu.
Gelin görün ki; Çinlinin kitler arızalı çıktı.
Bu kez çark edip; kitleri AK Parti’nin iş bilmez yöneticilerinin aldığını söylemeye başladı.
Laik yobazlar İslam’la toz ucu kadar alakası olanları sevmek bir yana, nefret eder.
AK Parti’ye olan düşmanlıkları da buradan gelir.
Bu yüzden AK Parti’nin her icraatını ayırım yapmaksızın kötüler.
Sadece AK Parti değil virüs taşımayan bütün siyasetçilere düşman olmuşlardır.
Rahmetli Adnan Menderes’i virüslü olmadığı için astılar.
Laik Yobazlar tarih boyunca; Türkeş, Erbakan, Çiller, Özal, Yazıcıoğlu ve Şimdi de Tayyip Erdoğan’a eşi benzeri görülmedik kumpas ve tuzaklar kurdu.

Ne yaparlarsa yapsınlar Millet; alnı secdeye değmiş, vatanını ve milletini sevenleri seçmeye devam etti.
Bunu önleyemeyince bu kez milleti hedef alıp; “Benim oyumla çobanın oyu nasıl bir olur?” diye aşağılamaya başladı.
Laik yobazlara göre; kendileri aydın, kendinden olmayan herkes cahildir.
Doktorlar, psikologlar, ilim adamları, yazarlar-çizerler, tarihçiler ve siyasetçiler bir araya gelip, Laik Yobaz Virüsü bulaşan kimselerin nasıl kurtarılabileceğini tartıştı.
Tam 130 yıldır yer yolu denediler, her çareye başvurdular.
Ne yaparlarsa yapsınlar bunları İngiliz virüsü illetinden kurtaramadılar.
Bunun üzerine ulema şöyle bir karar aldı.
- Bu virüs; gerek TIP ilaçlarıyla, gerek telkin yoluyla, gerek terapi seanslarıyla ve dahi siyasi konuşmalarla dezenfekte edilip temizlenemez.

Bu yüzden Laik Yobaz Virüsü kapanlara boş yere nefesinizi tüketip, zamanınızı harcamayın.
Laik Yobazlar ile sosyal mesafenizi koruyun. Onları kendi hallerine bırakın.
Unutmayın ki; Laik Yobaz Virüsünü hiçbir şey temizlemez, sadece TENEŞİR temizler.
Buyurun cenaze namazına.

METİN ÖZER/HABERVİTRİNİ.COM
 

Önceki ve Sonraki Yazılar