VİRÜS AZABI!... MUSİBET DOĞUDAN GELİR

Bu Koronavirüs denilen musibet Doğu’da bulunan Çin’den çıkıp bütün dünyaya yayılıverdi.
Resûlullah ( Sallallahü Aleyhi ve Sellem) efendimiz, Eshab-ı Kiram’a sohbet ederken doğudan gelecek iki musibeti haber verdi.
Birisinin ismini vermeyip, “Fitne yani karışıklık” dedi, diğerinin de ismini vererek, “Deccal” dedi.
“Karışıklık’ diye buyurduğu Musibeti önce, Deccâl’i sonra haber verdi.

İbn Ömer (Radıyallahü anh)’den rivâyete o anı şöyle anlattı;
- “Rasûlullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Efendimiz minberde oturduğu yerde vaaz ediyordu. Birden bire Minberin üzerinde doğruldu ve doğu tarafını işaret ederek,” İşte bu taraf fitnelerin karışıklıkların yeridir, güneşin doğduğu yer veya şeytanın güneşe tapanları saptırdığı yönü işaret ettiler”
Resûlullah’ın ‘DOĞU’ ile alakalı ikinci uyarısı DECCÂL oldu.

DECCÂL NEREDEN ÇIKACAK?

Ebû Bekir es Sıddık (Radıyallahü anh)’den rivâyet edilmiştir.
Rasûlullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem), bize Deccâl’den bahsederek şöyle konuştu: 
“Deccâl, doğudan Horasan denilen bölgeden çıkacaktır yüzleri deri ile kaplanmış kalkanlara benzeyen insanlar ona uyacaklardır.” 
Îmân, Yemenlilerdedir, küfür doğu tarafındandır.
Vakar ve tevazu koyun sahiplerinindir. Övünme ve gösteriş çadır ve at sahibi kişilerindir.
Deccâl geldiğinde Uhud’un arkasına vardığında melekler onun yüzünü Şam’a doğru çevirecekler ve orada yok olup gidecektir.” 

NOT : Peygamber Efendimizin (Sallalahü Aleyhi ve Sellem)  ‘DOĞU’dan kastı, Kabe’nin doğusudur. Yani yönü düşünürken Doğu denildiğinde Kabe’nin doğusu, Batı denildiğinde Kabe’nin batısı anlamalıdır.
İran, Kabe’ye göre doğudadır. Dolayısı ile İran’ın bir fitne yuvası olacağı yaklaşık 1440 yıl önce buyurulmuştur.
Deccâl’in çıkacağı Horasan, İran’dadır.
Horasan Eyaleti, İran'ın kuzeydoğu ve doğusunda yer alan bölgedir.
Horasan'da;  Farslar, Horasan Türkleri, Türkmenler ve Kürtler yaşamaktadır.
Horosan Türkmenleri Şia ve Sünni mezheplerine bağlıdır. Bölgede yaşayan Farslar Şii, Kürtler Sünni’dir.

Tuhaflığa bakın ki; Horasan, Güneşin yükseldiği yer demektir.
Rasûlullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
 -“Ümmetim on beş kötülüğü işlerlerse başlarına belalar iner.”
Ey Allah’ın Rasûlü onlar nelerdir? Denildi. Buyurdular ki:
1- Ganimet, çarçur edilir, yerinde harcanmaz.
2- Emanete hıyanet edilir, ganimet kabul edilir.
3- Zekât cereme telakki edilir.
 [Vermek istenmez, hile yolları aranır.]
4- Erkek karısının sözünden çıkmaz. [Kılıbık olur.]
5Ana babaya isyan edilir, sözlerine itibar edilmez. [Geri kafalı, bunak falan denir.]
6Ana babaya sıkıntı verilir.
7- Kötü arkadaşlara uyulur.
 [Ayıp olur diye çeşitli günah işlenir.]
8Camilerde yüksek sesle konuşulur. [Hutbeyi nutuk çeker gibi okumak da buna dahildir.]
9Kötüler, ehli olmayanlar idareci olur.
10- Şerrinden, zararından korkulanlara ikram edilir.
11- İçki içenler çoğalır.
12- Erkekler haram olan ipeği giyer.
13- Şarkıcı kadınlar çoğalır.
14- Çalgı aletleri, müzik her yere yayılır.
15- Önceki âlimler kötülenir.
 (Tirmizi)

Rabbım aklımızı başımıza getirsin.

Önceki ve Sonraki Yazılar